Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

a) Bakalárske štátne skúšky

1. Výrobné technológie

 • Výrobné technológie
 • Materiály

2. Počítačová podpora výrobných technológií

 • Výrobné technológie
 • Počítačová podpora výrobných technológií

3. Výrobné zariadenia a systémy

 • Manipulačná technika
 • Mechanizácia a automatizácia výrobných zariadení

4. Výrobné technológie a výrobný manažment

 • Výrobné technológie
 • Ekonomika a manažment výroby

b) Inžinierske štátne skúšky

1. Obrábanie a tvárnenie

 • Postupy návrhu, výroby a kontroly súčiastok v technológii obrábania
 • Postupy návrhu, výroby a kontroly súčiastok v technológii tvárnenia

2. Počítačová podpora návrhu a výroby

 • Teoretické základy výrobných technológií
 • Modelovanie a simulácia výrobných technológií

3. Výrobné technológie a výrobný manažment

 • Teórie výrobných technológií
 • Manažment a ekonomika výrob

4. Výrobné zariadenia a systémy

 • Teória stavby výrobných systémov
 • Projektovanie a prevádzkovanie výrobných systémov

5. Zváranie a spájanie materiálov

 • Zvariteľnosť a technológie spájania konštrukčných materiálov
 • Navrhovanie zváraných konštrukcií