Prejsť na obsah
Študenti

ŠTÁTNE SKÚŠKY - doktorandské štúdium

Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác na MTF STU
Guidelines for writting and formatting final theses in STU MTF

Usmernenie dekana č. 1/2020 - Metodické usmernenie dekana k príprave a priebehu štátnych skúšok na MTF STU so sídlom v Trnave

Postup odovzdávania záverečných prác do AIS – študent
Postup odovzdávania záverečných prác do AIS – vedúci práce, školiteľ, oponent
Instructions for submission of final (bachelor, diploma,dissertation) thesis at STU

Centrálny register záverečných prác - dôležité informácie
Protokol o kontrole originality - ako ho čítať a interpretovať - aktualizácia 03/2016
Informačná a mediálna gramotnosť

 

VZORY

 

Predpisy súvisiace s odovzdávaním záverečných prác – rektorátna stránka

 

Záznam o štátnych skúškach v komisiách – tabuľka (určené pre tajomníkov komisií)