Prejsť na obsah
Študenti

Vnútorný predpis č. 2/2016 - Metodické usmernenie dekana k príprave a priebehu štátnych skúšok na MTF STU so sídlom v Trnave

Centrálny register záverečných prác - dôležité informácie

Protokol o kontrole originality - ako ho čítať a interpretovať - aktualizácia 03/2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Predpisy súvisiace s odovzdávaním záverečných prác – rektorátna stránka

Postup odovzdávania záverečných prác do AIS na STU v členení:

Instructions for submission of final (bachelor, diploma,dissertation) thesis at STU
 
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác na MTF STU(aktualizácia 19.7.2012)
Guidelines for writting and formatting final theses in STU MTF

 

Šablóna na vypracovanie záverečných prác na MTF STU

Záznam o štátnych skúškach v komisiách - tabuľka