Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Analýza sprievodných javov pri obrábaní, Bakalárska práca/ Zifčák, Milan; Chovanec, Stanislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 64 s., CD-ROM


Aplikácia rezania abrazívnym vodným lúčom v praxi, Bakalárska práca/ Minárik, Vladislav; Kleinedlerová, Ivana. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 58 s., CD-ROM


Automatizovaná kontrola kvality vo výrobe, Bakalárska práca/ Smolík, Richard; Kleinedler, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 49 s., CD-ROM


Automatizovaná tvorba CNC programov v systéme PowerMILL, Bakalárska práca/ Majerník, Tomáš; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 50 s., CD-ROM


Bezdotykové meracie systémy v procese výroby automobilových karosérií, Bakalárska práca/ Filka, Ján; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 44 s., CD-ROM


Chyby zvarových spojov, ich diagnostika a vplyv na životnosť zváraných konštrukcií, Bakalárska práca/ Fonodová, Zuzana; Martančík, Branislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 53 s., CD-ROM


Ekologicky škodlivé látky v zlievarňach, Bakalárska práca/ Hanečka, Michal; Šuba, Roland. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011. - 49 s., CD-ROM


Individuálne mikrorezanie, Bakalárska práca/ Gajdošík, Marek; Lipa, Zdenko. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 41s., CD-ROM


Kinematické štruktúry 5-osových frézovacích strojov, Bakalárska práca/ Chovanec, Rastislav; Maračeková, Monika. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 42 s., CD-ROM


Konštrukcia nástrojov na počítači, Bakalárska práca/ Pánik, Pavol; Charbula, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 58 s., CD-ROM


Kontrola kvality zvarov vyhotovených odporovým zváraním, Bakalárska práca/ Beták, Tomáš; Ondruška, Mário. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 66 s., CD-ROM


Kontrola zvarových spojov a konštrukcií s využitím UT a RT, Bakalárska práca/ Urminský, Ján; Martančík, Branislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 60 s., CD-ROM


Laser v priemyselných aplikáciách, Bakalárska práca/ Brimus, Marcel; Mikoláš, Juraj. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 48 s., CD-ROM


Laserové technológie v obrábaní, Bakalárska práca/ Vach, Roman; Šugár, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 58 s., CD-ROM


Meracie sondy pre SMS a systémy merania na obrábacom stroji, Bakalárska práca/ Záhončík, Dan; Omámik, Michal. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 55 s., CD-ROM


Metódy merania teploty v procese obrábania, Bakalárska práca/ Žovinec, Marek; Kucháriková, Eva. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 51 s., CD-ROM


Modelovanie priemyselných laserových zariadení, Bakalárska práca/ Pálenkár, Michal; Mikoláš, Juraj. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 38 s., CD-ROM


Montážne systémy, Bakalárska práca/ Zvonár, David; Benovič, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 45 s., CD-ROM


Možnosti merania na stroji DMG Ultrasonic 20 linear, Bakalárska práca/ Ondruška, Martin; Zvončan, Marek. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 53 s., CD-ROM


Možnosti merania presnosti frézovaných tvarových plôch, Bakalárska práca/ Gyárfás, Marek; Omámik, Michal. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 74 s., CD-ROM


Možnosti skenovanie valcových súčiastok optickým 3D skenerom, Bakalárska práca/ Likavčan, Lukáš; Buranský, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 38 s., CD-ROM


Možnosti využitia počítača pri navrhovaní technologického postupu pretlačovania, Bakalárska práca/ Beňová, Martina; Sobota, Róbert. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2011. - 54 s., CD-ROM


Možnosti zvyšovania trvanlivosti a životnosti strižných nástrojov, Bakalárska práca/ Karvaš, Matej; Mečiar, Svätopluk. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2011. - 47 s., CD-ROM


Návrh a výroba modelov sústružníckych nožov ako výučbových pomôcok, Bakalárska práca/ Tóth, Ľudovít; Siketová, Katarína. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 33 s., CD-ROM


Návrh a výroba pomôcky na výučbu - sústružníckeho noža, Bakalárska práca/ Mazánik, Radoslav; Omámik, Michal. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 56 s., CD-ROM


Návrh konštrukcie biokrbu, Bakalárska práca/ Schvarc, Adam; Mihala, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 38 s., CD-ROM


Návrh konštrukcie vstrekovacej formy s konformným chladením, Bakalárska práca/ Košík, Miroslav; Blaško, Marián. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 54 s., CD-ROM


Návrh leteckého RC modelu lietadla Spitfire, Bakalárska práca/ Rezbárik, Peter; Kováč, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 50 s., CD-ROM


Návrh montáže audio zosilňovača, Bakalárska práca/ Zemko, Marek; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 43 s., CD-ROM


Návrh montáže diferenciálu, Bakalárska práca/ Križan, Boris; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 54 s., CD-ROM


Návrh montáže dlhej vzduchovej zbrane, Bakalárska práca/ Martinka, Erik; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 53 s., CD-ROM


Návrh montáže hydrodynamického meniča vo firme Sachs, s.r.o., Bakalárska práca/ Kucko, Michal; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 44 s., CD-ROM


Návrh montáže prevodovej skrine, Bakalárska práca/ Calpaš, Ľubomír; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 50 s., CD-ROM


Návrh nadstavby multifunkčného robotického podvozku, Bakalárska práca/ Dičér, Viktor; Polakovič, Miloš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 54 s., CD-ROM


Návrh pracovného postupu a technickej dokumentácie pre výrobu prívodného kábla, Bakalárska práca/ Masár, Stanislav; Kleinedlerová, Ivana. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 39 s., CD-ROM


Návrh programu pre dispozičné riešenia strojárskych výrob, Bakalárska práca/ Zelník, Roman; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 57 s., CD-ROM


Návrh vtokovej sústavy pre drobnú figurálnu plastiku bez jadra, Bakalárska práca/ Fojtlín, Matúš; Belica, Eugen. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011. - 49 s., CD-ROM


Návrh výroby komplexnej súčiastky na CNC sústruhu s protivretenom, Bakalárska práca/ Tichý, Lukáš; Beňo, Matúš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 55 s., CD-ROM


Návrh výroby strižného nástroja v lisovacej výrobe, Bakalárska práca/ Fúsek, Peter; Kleinedlerová, Ivana. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 64 s., CD-ROM


Nové spôsoby 3D modelovania, Bakalárska práca/ Jurka, Boris; Kováč, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 49 s., CD-ROM


Obrábanie a medicína, Bakalárska práca/ Milde, Ján; Buranský, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 49 s., CD-ROM


Odchýlka kruhovitosti oceľových sústružených rúr, Bakalárska práca/ Pleva, Tomáš; Maračeková, Monika. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 42 s., CD-ROM


Počítačová podpora pre vysokorýchlostné obrábanie, Bakalárska práca/ Jančoková, Ľudmila; Kováč, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 45 s., CD-ROM


Počítačová podpora technológií obrábania ultrazvukom, Bakalárska práca/ Kayser, Ján; Zvončan, Marek. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 40 s., CD-ROM


Počítačové modelovanie výrobných strojov a zariadení, Bakalárska práca/ Mihálik, Martin; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 52 s., CD-ROM


Porovnanie stratégií merania rovinnosti na súradnicovom meracom stroji, Bakalárska práca/ Zajac, Ján; Lakota, Stanislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011


Použitie modifikovania a očkovania na zlepšenie mikroštruktúry a mechanických vlastností rýchloreznej ocele STN 41 9830, Bakalárska práca/ Sand, Jakub; Porubský, Ján. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011. - 57 s., CD-ROM


Prehľad formovacích zmesí a technológií pri výrobe skriňových odliatkov, Bakalárska práca/ Siman, Marek; Hanzen, Vladimír. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011. - 60 s., CD-ROM


Priestorové tvary v obrábaní, Bakalárska práca/ Spišiak, Martin; Chovanec, Stanislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 50 s., CD-ROM


Prípravky a upínanie obrobkov pre 5-osové frézovanie, Bakalárska práca/ Velič, Marek; Maračeková, Monika. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011


Progresívne metódy merania v strojárskej metrológií, Bakalárska práca/ Miklušáková, Jana; Malík, Andrej. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 45 s., CD-ROM


Progresívne technológie obrábania v leteckom priemysle, Bakalárska práca/ Šimo, Ľuboš; Mikoláš, Juraj. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 47 s., CD-ROM


Rezné nástroje a ich ostrenie, Bakalárska práca/ Mosnár, Vladimír; Lipa, Zdenko. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 50 s., CD-ROM


Rezné podmienky a nástroje pre výrobu presnej diery v kompozitných materiáloch, Bakalárska práca/ Babis, Peter; Líška, Ján. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 47 s., CD-ROM


Rezné sily pri kopírovacom frézovaní, Bakalárska práca/ Brychta, Marcel; Kováč, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 45 s., CD-ROM


Simulácia stroja DMU 50V v softvére PowerMill, Bakalárska práca/ Polakovič, Marek; Zvončan, Marek. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 45 s., CD-ROM


Simulácia stroja Eagle 1000 v softvére PowerMill, Bakalárska práca/ Švorec, Jozef; Zvončan, Marek. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 58 s., CD-ROM


Simulácia stroja HSC 105 linear v softvére PowerMill, Bakalárska práca/ Špalek, Roman; Zvončan, Marek. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 50 s., CD-ROM


Simulácia stroja Ultrasonic 20 linear v CAM softvére PowerMill, Bakalárska práca/ Kútny, Michal; Zvončan, Marek. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 47 s., CD-ROM


Skúmanie objemovej tvárniteľnosti kovových materiálov, Bakalárska práca/ Lovciová, Lucia; Kapustová, Mária. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2011. - 54 s., CD-ROM


Stav povrchu a povrchových vrstiev po obrobení, Bakalárska práca/ Tibenský, Tomáš; Tomaníčková, Dagmar. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 47 s., CD-ROM


Súčasný stav v oblasti vývoja bezolovnatých spájok v mikroelektronike, Bakalárska práca/ Ertel, Jozef; Lechovič, Emil. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 57 s., CD-ROM


Štruktúry 5 - osových frézovacích strojov, Bakalárska práca/ Tankovič, Viktor; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 71 s., CD-ROM


Technologické aspekty tvárnenia uzatvorených profilov, Bakalárska práca/ Sobotová, Terézia; Bílik, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2011. - 74 s., CD-ROM


Tvorba databázy nástrojov pre softvér - FeatureCAM, Bakalárska práca/ Píš, Tomáš; Beňo, Matúš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 49 s., CD-ROM


Tvorba 3D modelov vybraných zariadení pre Rapid Prototyping, Bakalárska práca/ Šarmír, Martin; Polakovič, Miloš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 41 s., CD-ROM


Vizualizácia montáže a demontáže zariadenia s podporou vizualizačných softvérov, Bakalárska práca/ Slamka, Martin; Hajdu, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 45 s., CD-ROM


Voľba abrazíva a materiálu vodnej dýzy pre rezanie abrazívnym vodným lúčom, Bakalárska práca/ Sítek, Branislav; Kleinedlerová, Ivana. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 39 s., CD-ROM


Voľba optimálneho CAM riešenia, Bakalárska práca/ Závodný, Marek; Kováč, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 52 s., CD-ROM


Vplyv dokončovacích spôsobov obrábania na kvalitu obrobenej plochy, Bakalárska práca/ Sitár, Timotej; Tomaníčková, Dagmar. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 50 s., CD-ROM


Vplyv rezných podmienok na kvalitu obrobenej plochy pri frézovaní, Bakalárska práca/ Bališ, Daniel; Tomaníčková, Dagmar. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 56 s., CD-ROM


Vplyv rezných podmienok na kvalitu obrobenej plochy pri sústružení, Bakalárska práca/ Guldan, Juraj; Tomaníčková, Dagmar. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 50 s., CD-ROM


Vplyv technologických parametrov na kvalitu zápustkových výkovkov pri presnom kovaní, Bakalárska práca/ Bednárová, Katarína; Kravárik, Ľuboš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2011. - 37 s., CD-ROM


Vplyv zlievarní na životné prostredie, Bakalárska práca/ Hladík, Lukáš; Šuba, Roland. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011. - 63 s., CD-ROM


Vtrúseniny v odliatkoch a spôsoby eliminácie ich výskytu, Bakalárska práca/ Trokan, Tomáš; Belica, Eugen. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011. - 51 s., CD-ROM


Výroba komplexnej súčiastky s využitím protivretena , Bakalárska práca/ Šmida, Erik; Beňo, Matúš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 50 s., CD-ROM


Vytvorenie databázy nástrojov pre obrábanie ultrazvukom v softvére PowerMill, Bakalárska práca/ Viola, Ladislav; Zvončan, Marek. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 49 s., CD-ROM


Využitie indukčného ohrevu pri spájkovaní kovových materiálov, Bakalárska práca/ Drlička, Ján; Demianová, Kristína. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 58 s., CD-ROM


Využitie programu PowerShape pri návrhu chladiarenského nákladného vozňa, Bakalárska práca/ Bašnár, Miroslav; Buranský, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 48 s., CD-ROM


Využitie röntgenových lúčov pri 3D digitalizácii (röntgenové skenery a počítačová tomografia), Bakalárska práca/ Sýkorová, Tamara; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 66 s., CD-ROM

 

Využitie 3D skenerov v tvárnení, Bakalárska práca/ Ležovič, Milan; Zemko, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 50 s., CD-ROM


Využitie 5-osého obrábania v praxi, Bakalárska práca/ Kuka, Martin; Kleinedlerová, Ivana. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 47 s., CD-ROM


Vyvažovanie držiakov nástrojov, Bakalárska práca/ Urban, Peter; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 53 s., CD-ROM


Závislosť delaminácie na opotrebení pri vŕtaní kompozitných materiálov, Bakalárska práca/ Fűri, Viktor; Líška, Ján. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 51 s., CD-ROM


Zváranie dvojfázových ocelí laserovým lúčom, Bakalárska práca/ Šútovec, Matej; Sahul, Miroslav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 52 s., CD-ROM


Zváranie elektrónovým lúčom vysokolegovanej ocele s meďou, Bakalárska práca/ Mészároš, Daniel; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 61 s., CD-ROM


Zváranie laserom CrNi austenitickej ocele s konštrukčnou uhlíkovou oceľou, Bakalárska práca/ Marek, Peter; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 67 s., CD-ROM


Zváranie vysokolegovaných ocelí pri výrobe násypiek pre vibračné triediče, Bakalárska práca/ Gemzický, Ivan; Nerádová, Martina. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 40 s., CD-ROM


3D skenovanie veľkorozmerných objektov, Bakalárska práca/ Virág, Daniel; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 83 s., CD-ROM


3D zobrazovania v technickej praxi, Bakalárska práca/ Dobrovodský, Peter; Lipa, Zdenko. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 55 s., CD-ROM


3D zobrazovania v umeleckej činnosti, Bakalárska práca/ Bol, Branislav; Lipa, Zdenko. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 55 s., CD-ROM