Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Adaptívne riadenie CNC stroja v systéme Heidenhain/ Lisinovič, Marián; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 54s. + CD ROM


Aktuálne trendy v oblasti zvyšovania životnosti kovacích zápustiek/ Masaryková, Radka; Kapustová, Mária. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 58s. + CD ROM


Aktuálnosť rozvoja bezvýronkového zápustkového kovania / Vetrík, Ľuboš; Kapustová, Mária. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 50s. + CD ROM


Aktuálny stav v oblasti spájkovania keramických materiálov/ Petrovič, Matej; Provazník, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 45s. + CD ROM


Alternatívne riadiace systémy pre CNC stroje/ Uhrinec, Lukáš; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 53s. + CD ROM


Analýza procesov vysokorýchlostného tvárnenia/ Semjan, Patrik; Bílik, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 43s. + CD ROM


Analýza technológií intenzívnych plastických deformácií/ Urbanovič, Lukáš; Bílik, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 43s. + CD ROM


Analýza výroby tvaroviek na Slovensku/ Tomáška, Ján; Pompurová, Anna. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 51s. + CD ROM


Aplikácia elektroerozívneho rezania pri úprave formy na tlakové vstrekovanie/ Bestvina, Rudolf; Görögová rod. Danieličová, Ingrid. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 49s. + CD ROM


Aplikácia oblúkového zvárania pri výrobe koľajovej dráhy/ Straka, Jozef; Pavlovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 52s.+ CD ROM


Aplikácia voxelov v softvéroch/ Vachálek, Ján; Polakovič, Miloš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 37s. + CD ROM


CAPP systémy v praxi/ Konečná, Lucia; Šugár, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 59s. + CD ROM


Charakteristické znaky modelovaných plôch v CAD softvéroch/ Šilhár, Jakub; Šimna, Vladimír. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 43s. + CD ROM


Hybridné technológie adhezívneho spájania materiálov/ Chranček, Jakub; Michalec, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 44s.+ CD ROM


Konštrukčné obmedzenia odliatkov/ Polák, Andrej; Šuba, Roland. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 114s. + CD ROM


Kruhová interpolácia v CAM a na CNC stroji/ Gajdoš, Marián; Zvončan, Marek. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 51s. + CD ROM


Laserové technológie v obrábaní/ Drozd, Jozef; Šugár, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 46s. + CD ROM


Liate elektrotechnické materiály/ Antal, Adrián; Šuba, Roland. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 51s. + CD ROM


Lúčové spôsoby delenia materiálu/ Bohuš, Róbert; Janáč, Alexander. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 47s.+ CD ROM


Matematická analýza spájkovaného spoja vyhotoveného bezolovnatými spájkami/ Krčmárik, Igor; Hodúlová, Erika. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 53s. + CD ROM

Meranie rezných síl v procese obrábania/ Grúber, Roman; Janáč, Alexander. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 55s.+ CD ROM


Meranie v polárnych súradniciach/ Triznová, Jana; Görög, Augustín. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 45s. + CD ROM


Modelovanie kruhového profilu/ Švec, Pavol; Görög, Augustín. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 37s.+ CD ROM


Modelovanie lisovacieho nástroja na výrobu klietok/ Kováč, Juraj; Miša, Pavol. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 59s.+ CD ROM


Modelovanie sústružníckych a vŕtacích nástrojov/ Bunčiak, Martin; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 63s. + CD ROM


Možnosti počítačovej podpory nanotechnológií/ Daučo, Jakub; Šugár, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 50s. + CD ROM


Možnosti simulácie procesu ťahania drôtu/ Špányi, Marcel; Tittel, Viktor. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 54s. + CD ROM


Možnosti využitia počítača pri navrhovaní technologického postupu ohýbania/ Vydra, Pavol; Sobota, Róbert. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 51s. + CD ROM


Možnosti využitia počítača pri navrhovaní technologického postupu ťahania/ Detony, Ľuboš; Sobota, Róbert. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 48s + CD ROM


Možnosti využitia počítačového modelovania v montážnych procesoch/ Gregor, Vladimír; Taraba, Bohumil. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 45s. + CD ROM


Nástroje na výrobu klincov/ Macek, Erik; Tittel, Viktor. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 47s.+ CD ROM


Naváranie kovových práškov indukčným ohrevom/ Ďuriš, Peter; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 52s. + CD ROM


Návrh a výroba lisovacieho nástroja/ Žilinčík, Róbert; Kleinedlerová, Ivana. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 58s. + CD ROM


Návrh a konštrukcia vstrekovacej formy pomocou CAD systému/ Beňák, Filip; Peterka, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 55s. + príloha + 2x CD ROM


Návrh konštrukčnej dokumentácie plastového výlisku/ Stano, Tomáš; Peterka, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 60s.+ CD ROM


Návrh mäkkej spájky pre spájkovanie s podporou výkonového ultrazvuku/ Pavelek, Ľubomír; Koleňák, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 46s. + CD ROM


Návrh montáže multifunkčnej zostavy Hi-pot/ Vaľo, Marek; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 54s.+ CD ROM


Návrh reťazového dopravníka s univerzálnym prípravkom pre 2 typy dielov/ Pikálek, Patrik; Maričák, Daniel. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 59s.+ CD ROM


Návrh technológie výroby ustavovacieho hliníkového dielca/ Schay, Marián; Peterka, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 49s.+ CD ROM


Návrh vonkajšej tvarovej reznej platničky pomocou CAD software / Duga, Dušan; Charbula, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 51s. + CD ROM

Návrh vstrekovacej formy pre vybraný automobilový diel/ Satin, Lukáš; Blaško, Marián. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 45s. + CD ROM


Návrh výroby gátrovej píly technológiou rezania laserovým lúčom/ Leško, Martin; Kleinedler, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 43s. + CD ROM


Návrh zefektívnenia výroby súčiastky/ Goga, Ján; Beňo, Matúš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 46s. + CD ROM


Navrhovanie vstrekovacích foriem pre vstrekovací lis Babyplast/ Gál, Martin; Blaško, Marián. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 49s. + CD ROM


NC verifikačné softvéry/ Zaujec, Rudolf; Šimna, Vladimír. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 46s. + CD ROM


Nové trendy vo vývoji rezného prostredia/ Pavka, Ondrej; Buranská, Eva. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 46s. + CD ROM


Optimalizácia kontrolného automatu IK vo firme INA SKALICA spol. s.r.o./ Jankovič, Peter; Bilovský, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 45s. + CD ROM


Počítačová podpora dokončovacích spôsobov obrábania/ Greguš, Róbert; Bartoš, Rastislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 57s. + CD ROM


Počítačová podpora procesov objemového tvárnenia/ Manca, Štefan; Kapustová, Mária. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 48s. + CD ROM


Porovnanie metód merania priamosti/ Janíková, Kristína; Görög, Augustín. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 49s. + CD ROM


Porovnanie montážnych systémov vo firme Magna, s.r.o./ Nádaský, Daniel; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 48s. + CD ROM


Použitie nekonvenčných materiálov, prvkov a princípov pri konštrukcii obrábacích strojov/ Rovný, Oliver; Charbula, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 49s. + CD ROM


Praktické problémy pri zbere dát pri 3D digitalizácii/ Vičík, Vladimír; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 77s.+ CD ROM


Programovanie CNC strojov v strojárskych prevádzkach/ Zahnaš, Lukáš; Janáč, Alexander. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 57s. + CD ROM


Progresívne metódy navárania na zvyšovanie kvality návarov/ Lubina, Jozef; Šimeková, Beáta. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 46s. + CD ROM


Racionalizácia montáže membránového plynomeru/ Valúch, Marcel; Benovič, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 59s. + CD ROM


Racionalizácia montážneho pracoviska v spoločnosti Mühlbauer AG./ Tóth, Miroslav; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 48s.+ CD ROM


Simulácia delenia materiálu v programe ABB Robotstudio/ Jedlička, Dušan; Buranský, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 53s. + 2x CD ROM


Skúšanie zvarových spojov novými ultrazvukovými technikami/ Štibrányi, Peter; Martančík, Branislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 50s. + CD ROM


Spojivá formovacích zmesí na báze živíc/ Dolnačko, Michal; Šuba, Roland. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 46s. + CD ROM

Súčasný stav v oblasti zvárania DP ocelí v automobilovom priemysle/ Ambruš, Lukáš; Ondruška, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 49s. + CD ROM


Teoretický rozbor možností zvyšovania životnosti tvárniacich nástrojov/ Ponca, Michal; Pompurová, Anna. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 47s.+ CD ROM


Tvary odliatkov vyrobiteľných presným liatím do keramických foriem/ Uváček, Michal; Šuba, Roland. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 37s. + CD ROM


Tvorba animácií vybraných metód merania/ Bobok, Róbert; Moravčíková, Jana. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 53s. + CD ROM


Tvorba postprocesoru pre CNC obrábacie centrum/ Matejovič, Jakub; Beňo, Matúš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 61s.+ CD ROM


Uplatnenie CA technológií pri návrhu výroby príruby ložiskového reduktora/ Remeš, Nikolas; Peterka, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 82s. + CD ROM


Úprava postprocesoru v softvéri FeatureCAM/ Šmida, Marek; Beňo, Matúš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 41s.+ CD ROM


Vplyv pretvorenia na spevnenie rúrových prechodov tvárnených za studena / Bartoš, Milan; Tittel, Viktor. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 53s. + CD ROM


Vplyv veľkosti redukcie na mechanické vlastnosti ťahaných rúr/ Janek, Pavol; Ridzoň, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 43s. + CD ROM


Výroba robotizovaného polohovacieho zariadenia pre ďalekohľad/ Horváth, Martin; Görög, Augustín. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 39s. + CD ROM


Výroba súčiastok na viacvretenových automatoch/ Hučka, Jozef; Peterka, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 53s. + CD ROM


Využitie CAx systémov pri CNC obrábaní/ Henčel, Lukáš; Kleinedler, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 45s. + CD ROM


Využitie pokrokových metód modelovania frézovacích nástrojov/ Híreš, Matej; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 63s. + CD ROM


Využitie rezania laserovým lúčom v praxi / Palková, Jana; Kleinedlerová, Ivana. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 56s.+ CD ROM


Využitie systému TRITOP pre meranie nadrozmerných objektov/ Štefan, Martin; Buranský, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 41s. + CD ROM


Využitie virtuálnej reality vo zváraní/ Tóth, Richard; Martančíková, Gabriela. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 55s. + CD ROM


Využitie 3D digitalizácie a Rapid Prototyping pri návrhu a výrobe modelu ručnej strelnej zbrane/ Struhár, Filip; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 52s. + CD ROM


Zváranie horčíka a jeho zliatin laserom/ Fekete, István; Kovačócy, Pavel. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 55s. + CD ROM


Zváranie laserovým lúčom s použitím robota/ Lobodáš, Miroslav; Kovačócy, Pavel. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 51s. + CD ROM


Zváranie tvárnej liatiny s inými kovmi/ Nádaský, Martin; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 57s. + CD ROM

5-osové frézovanie tenkostenných súčiastok v leteckom priemysle/ Očenáš, Martin; Kováč, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 48s.+ CD ROM