Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Bachratý, Matej; Návrh výroby plášťa zubárskeho zrkadielka/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Bajkai, Patrik; Zváranie explóziou tvárnej liatiny s vybraným druhom bronzu/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Barč, Michal; 3D animácie pre vybrané metódy progresívneho obrábania/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Bartoš, Rastislav; Porovnanie dvojfaktorového klasického a plánovaného experimentu/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Beták, Michal; Najnovšie trendy v oblasti mazania a povrchových úpravách pre ťahanie drôtu / STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Bodišová, Petra; Návrh využitia CAD/CAM systémov pre technológie obrábania/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Bolečková, Monika; VYUŽITIE REŽIMU DELTA SPOT PRI ODPOROVOM ZVÁRANÍ HLINÍKA A VYSOKOPEVNÝCH OCELÍ/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Borza, Boris; Zmeny geometrického tvaru prierezu v mieste ohybu rúr a profilov pri ohýbaní za studena/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Božik, Stanislav; Problematika zvariteľnosti vysokopevných konštrukčných ocelí S690QL a S960QL produktívnymi metódami tavného zvárania/STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Brecko, Tomáš; Vhodnosť stratégií frézovania pre rôzne typy plôch/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Brecko, Tomáš;Vhodnosť stratégií frézovania pre rôzne typy plôch/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Buday, Milan;Zváranie I profilu metódou MIG/MAG štyrmi horákmi súčasne/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Bugár, Karol; OPTIMALIZÁCIA OPRAVY REGENERÁTORA A REAKTORA FCC ZVÁRANÍM / STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Buchanec, Ivan; Sústruženie metrického závitu s použitím bočného prísuvu/ - STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Buchanec, Ivan;Sústruženie metrického závitu s použitím bočného prísuvu/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Bulant, Pavol; Analýza vplyvu tepelného cyklovania na rast intermetalických fáz v spájkovaných spojoch/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Cibulková, Soňa; Zisťovanie priebehu drsnosti povrchu v závislosti na reznej rýchlosti pri sústružení/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Černáková, Katarína; Redukcia koncov tenkostenných rúrok/STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Čižmárik, Rastislav;Návrh montáže lisovacieho kontajnera vo firme UT Umwelt und Transporttechnik s.r.o./ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Daniš, Juraj; Racionalizácia výroby súčiastok obrábaním vo firme ZF SACHS a.s. Levice/STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Danko, Dušan; Výskum plasticity a objemovej tvárniteľnosti Al zliatiny pri zvýšených teplotách/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Demian, Peter; Návrh technológie kovania zápustkového výkovku tvaru vidlice s využitím počítačovej simulácie/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Drozda, Martin; Využitie generatívneho prístupu počítačom podporovaného návrhu technologických postupov/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Duračka, Andrej; Problémy s aplikáciou bezolovnatých spájok vo firme Delipro Piešťany / STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Dvoráková, Lucia; Vplyv obsahu mazadla a prídavku medi na lisovateľnosť výliskov zo železných práškov/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Dvoráková, Lucia;Vplyv obsahu mazadla a prídavku medi na lisovateľnosť výliskov zo železných práškov/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Fabuš, Martin; Vplyv prísadových prvkov na štruktúru a vlastnosti odliatkov zo Zn zliatin odliatych metódou Tekcast/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Fabuš, Martin; Vplyv prísadových prvkov na štruktúru a vlastnosti odliatkov zo Zn zliatin odliatych metódou Tekcast/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Farkaš, Peter; Zváranie TRIP ocele pulzným Nd:YAG laserom/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Filip, Martin; S Zváranie mosadze pulzným Nd:YAG laserom/STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Fischer, Tomáš; Využitie 3D laserového skenovania pre potreby vyraďovania/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Forro, Roman; Racionalizácia vybraných operácií v INA SKALICA spol.s r.o./ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Freňák Pavol; Úprava rezných parametrov pri kopírovacom frézovaní/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

Freňák, Pavol; Úprava rezných parametrov pri kopírovacom frézovaní/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Gálovič, Roman; Vplyv rovnania drôtu na jeho mechanické vlastnosti / STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Gálovič, Roman;Vplyv rovnania drôtu na jeho mechanické vlastnosti / STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Gáplovská, Monika; Príspevok do teórie kopírovacieho frézovania/STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Gejdoš, Karol; Racionalizácia konštrukcií spájacích ťažných zariadení s využitím rezania materiálu pomocou laserového lúča/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Gubriansky, Emil; 3D animácie vybraných rezných geometrií/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Gudabová, Patrícia; Štúdium závislosti medzi rýchlosťou poklesu povrchovej drsnosti a hodnoty úberu materiálu pri leštení kovov plazmovým výbojom v elektrolyte/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Gudabová, Patrícia;Štúdium závislosti medzi rýchlosťou poklesu povrchovej drsnosti a hodnoty úberu materiálu pri leštení kovov plazmovým výbojom v elektrolyte/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Guldan, Pavol; Zváranie hliníkovej zliatiny laserovým lúčom na karosérii automobilu AUDI Q7, vplyv zvarovej medzery na kvalitu zváraných spojov/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Haršányi, Ondrej;Návrh a výroba elektrickej gitary/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Hasiček, Stanislav; Zváranie nitrooxidačne upravených oceľových plechov pevnolátkovým laserom/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Hegedüs, Kristián; Databáza meradiel/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Hrčka, Miroslav; Spevňovanie povrchových vrstiev súčiastok a nástrojov povrchovou plastickou deformáciou/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Hrušovská, Dominika; Experimentálna analýza vlastností povrchových vrstiev výtvarkov vyrobených technológiou tlačenia/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Hudec, Juraj; Využitie výkonového ultrazvuku pri spájkovaní keramických a kovových materiálov/STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Hulej, Marián; Deformačné stavy materiálu po operáciách tlačenia/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

Chachula, Michal; Hodnotenie štruktúry spojov so spájkou BiAg11/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Chocholáček, Jaroslav; Stanovenie teploty rezania plánovaným experimentom pri sústružení/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Chovanec, Michal;Návrh modelu formy fľaše a jej výroba viacosovým obrábaním/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Jadrný, Radovan; Dokončovacie metódy obrábania založené na tlakovej plastickej deformácii/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Jakubička, Peter Teoreticko-technologický rozbor procesov výroby výťažkov s prírubou/; STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Jakubička, Peter; Teoreticko-technologický rozbor procesov výroby výťažkov s prírubou/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Jančár, Jaroslav; Vplyv tepelného cyklovania na šmykovú pevnosť spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Jančár, Jaroslav;Vplyv tepelného cyklovania na šmykovú pevnosť spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Jasenský, Matej; Expertné systémy pri navrhovaní technologickej dokumentácie pre rotačné súčiastky/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Keresteš, Martin; Racionalizácia montážneho pracoviska/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Kiripolský, Peter; Realizácia tupých spojov hliníka pulzným laserom/STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Klimo, Miroslav; Skúmanie štruktúry a vlastností LGG podrobenej tvárneniu za tepla metódou dopredného hydrodynamického pretláčania/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Kolčiter, Marián; Možnosti využitia parametrického programovania pri výrobe súčiastky Port plate v podmienkach Sauer-Danfoss a. s./ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Kolenič, František;Optimalizácia rezacích parametrov plazmového delenia konštrukčných ocelí/ Boris, Jaroslav; STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Kolník, Martin; Využitie teórie skupinovej technológie pri návrhu technologického postupu výroby výtvarkov z tenkých plechov/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Kolníková, Ladislava; Návrh technológie výroby odliatku súčiastky stroja na triedenie hroznových bobúľ/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Koštial, Radoslav; Možnosti doredukovania práškov striekaných plynným médiom a jeho prejav na zloženie prášku/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Kozák, Miloš; Príprava polotovaru pre žiarové pozinkovanie tenkých drôtov / STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Krajča, Tomáš;Ekonomika obrábania/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Kreuzinger, Igor; Zavalcovanie a vytváranie spojov materiálov pružnou a plastickou deformáciou kovov/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Krutý, Igor; Nasadenie robotických zváracích špičiek na ručné bodové kliešte\\vo Volkswagen Slovakia, a.s./ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Kubek, Andrej; Návrh a výroba anatomicky tvarovanej počítačovej myši s využitím Reverse Engineering a Rapid Prototyping /STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Kučera, Tomáš; Racionalizácia výrobného procesu / STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Kupec, Tomáš; Vplyv technológie výroby a parametrov odstredivého liatia metódou Tekcast na vlastnosti a štruktúru odliatkov zo Zn zliatin/STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Kupec, Tomáš;Vplyv technológie výroby a parametrov odstredivého liatia metódou Tekcast na vlastnosti a štruktúru odliatkov zo Zn zliatin/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Laczo, Peter; Montáž prevádzky prípravy lubrikátov /STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Lányi, Štefan Tvarová príprava Sn fólie pre spájkovanie výkonových modulov/; - STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Lányi, Štefan; Tvarová príprava Sn fólie pre spájkovanie výkonových modulov/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Lőrincz, Gábor; SVýroba kontajnerových strešných panelov ťahaním/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

  

Lukačovič, Róbert;Počítačová analýza prierezu odrezávanej vrstvy pri sústružení lichobežníkových závitov / STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Lupták, Dušan; Tvar dráhy pri rezaní vodným lúčom/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Lüttmerding, Matej; Vytvorenie CAD plôch z naskenovaného STL súboru vybranej súčiastky/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Lužák, Juraj; Strihanie tenkých tyčí v oblasti teplôt do 600°C/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Madaj, Martin; Využitie počítačovej simulácie pri presnom kovaní/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Magula, Jaroslav; Korózna odolnosť zvarových spojov nitrooxidačne upravených oceľových plechov/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Martinovič, Ladislav; Zváranie Hadfieldovej ocele s tvárnou liatinou/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Martinus, Martin; Vytváranie návarových vrstiev odolných voči abrazívnemu opotrebeniu pomocou laserového lúča/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Masný, Jaroslav; Životnosť tvárniacich nástrojov a možnosti jej zvyšovania/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Melicher, Pavel;Stratégie obrábania pre 5 osové obrábacie centrá/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Mezzey, Peter; OPTIMALIZÁCIA TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ZVÁRANIA VÝMENNÍKA SO ŠIKMÝMI PREPÁŽKAMI, SPOJ RÚRA - RÚRKOVNICA/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Michalec, Ivan; Využitie technológie CMT na zváranie nitrooxidačne upravených oceľových plechov/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Mikyška, Tomáš; Fyzikálno-metalurgické aspekty bezolovnatých spájok v mikroelektronike/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Miškov, Miroslav; Použitie ekologického spojiva na báze bielkovín a jeho vplyv na vlastnosti formovacej zmesi/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Mokoš, Michal; Zváranie pod tavivom do úzkej medzery tupých spojov plášťov kotlových telies (narrow gap welding)/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Molnár, Imrich;Indukčné spájkovanie kovových materiálov / STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Monček, Michal; Návrh prípravku na ustavenie a lepenie hliníkovej lišty na sklo osobného automobilu/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Mošať, Marek; Optimalizácia procesu výroby klietok valivých ložísk/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Mrva, Richard;Racionalizácia výroby modelových zariadení v Zlievárni Trnava s.r.o./ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Mužila, Eduard; Návrh simulačného modelu spoja vytvoreného bezolovnatými spájkami/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Nagyová, Mária; Zváranie rúrok z legovaných ocelí orbitálnymi hlavami/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Nídel, Tomáš; Porovnanie laboratórnych meraní a simulácie procesu pretlačovania/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Ölvecký, Miroslav;Digitálny model časti osobného automobilu/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Ondrašík, Martin; Zváranie explóziou dvojfázovej ocele s CrNi austenitickou oceľou/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Ondrejička, Richard; Vplyv upínania na odchýlku kruhovitosti pri sústružení vnútorných plôch/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Ondrejička, Richard; Vplyv upínania na odchýlku kruhovitosti pri sústružení vnútorných plôch/STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Oravec, Martin; Mechanizácia zvárania obvodovych zvarových spojov hliníkových potrubí/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Orovčík, Ľubomír;Skúmanie vplyvu metalurgického spracovania na štruktúru a vlastnosti hliníkových zliatin/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Ostrolucký, Lukáš; Návrh a výroba súčiastky pre 5 osové frézovanie/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Packo, Matej; Zváranie v pevnom stave liatiny s CrNi austenitickou oceľou /STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Patinák, Vojtech; Vplyv netesnosti elektród pri odporovom bodovom zváraní na kvalitu zvarového spoja/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Patinák, Vojtech; Vplyv netesnosti elektród pri odporovom bodovom zváraní na kvalitu zvarového spoja/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Paulíny, Pavel; Mechanizované zváranie obvodových zvarov pod tavivom/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Pavelka, Pavol; Aplikácia systému CATIA v konštrukcií a verifikácií lisovacích nástrojov/STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Pätoprstý, Róbert; Návrh montáže bezpečnostných zariadení/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Pilka, Matej; Návrh výroby kruhového prierezu konca kužeľových stožiarov/STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Podskalka, Martin; Optimalizácia obrábania materiálu Waspaloy v Honeywell Aerospace Olomouc/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Pompurová, Anna; Analýza trojosovej plastickej deformácie pri ťahaní rúry z ocele STN 411523/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Popluhár, Július; Využitie princípu podobnosti pri viackriteriálnej optimalizácii výberu reznej kvapaliny/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Púchla, Veronika; Návrh na zlepšenie demontáže a montáže železničného osobného vozňa v podniku ŽOS Trnava, a. s./ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Rábek, Michal; Strihanie tenkých plechov nepevným prostredím/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Raček, Roman; Presnosť súčiastok vzhľadom na štruktúru obrábacieho stroja/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Sékely, Andrej; Vysokoteplotné spájkovanie keramických a kovových materiálov / STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Sekyra, Igor;Využitie teórie fuzzy množín pri riešení vybraných optimalizačných úloh z oblasti technickej prípravy výroby/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Servátka, Stanislav; Racionalizácia výroby v podmienkach ZF SACHS Slovakia, a.s./ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Slovák, Marián; Matematické vyjadrenie krivky materiálového podielu pomocou polynómu/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Sojak, Ivan;Príprava nekonvenčného klzného materiálu izostatickým lisovaním práškov a analýza jeho vlastností/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Soviš, Vladimír; Kinematika dokončovacích spôsobov obrábania/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Stemmer, Robert; Zváranie dvojfázovej ocele s Al zliatinou v pevnom stave/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Ševčík, Marcel; Expertné systémy pri navrhovaní technologickej dokumentácie pre skriňové súčiastky/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Šimek, Štefan; Teoreticko-technologický rozbor procesov ohýbania/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Šimek, Štefan; Teoreticko-technologický rozbor procesov ohýbania/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Šimna, Vladimír; Klasifikácia súčiastok z pohľadu CNC obrábania/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Škantár, Matej; Výroba súčiastky na CNC frézovacom stroji v podmienkach ŠMERAL Brno a.s./ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Šoucová, Ľubomíra; Vynálezy a patenty v obrábaní/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Šoucová, Ľubomíra; Vynálezy a patenty v obrábaní/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Šúryová, Jaroslava;Návrh klasifikácie technologických procesov tvárnenia/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Tarčáková, Monika; Súčasné tendencie v úsporách energie v technológii zápustkového kovania/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Tarčáková, Monika;Súčasné tendencie v úsporách energie v technológii zápustkového kovania/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Tašká, Monika; Spevňovanie oceľových drôtov pri ťahaní cez prievlak/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Tomašovič, Martin; Návrh technologických postupov s podporou počítača/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Tomeček, Peter; Hodnotenie tvarovej presnosti výtvarkov z tenkých plechov, využitím technológie 3D bezkontaktného skenovania/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Tóth, Lukáš; Vplyv technologických parametrov na kvalitu výstrekov rámu/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Tóth, Lukáš; Vplyv technologických parametrov na kvalitu výstrekov rámu/STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Trnková, Ľubica; Skúmanie vplyvu prúdovej hustoty na hodnotu úberu materiálu pri leštení kovov plazmovým výbojom v elektrolyte/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Tvar dráhy pri rezaní vodným lúčom/ Lupták, Dušan; Slávik, Igor. - STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Vajda, Michal; Sledovanie vlastností rezných kvapalín/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Vajová, Katarína; Analýza účinku negatívnych faktorov pracovného prostredia v zápustkových kováčňach/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

Valent, Peter;Vplyv zmeny hustoty vodou striekaných práškov na pevnosť výliskov pred spekaním/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Vaňa, Dušan; Možnosti úpravy sypnej hustoty a hustoty po strasení redukovaných práškov zmenou ich granulometrického zloženia/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Vendlek, Marek; Využitie laserov v strojárskych technológiách/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Viselka, Andrej;Vynálezy a patenty v montáži/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Voznický, Marek; Racionalizácia výrobného procesu osadzovania a montáže dosiek plošných spojov v spoločnosti JMT SK, s.r.o. Hlohovec/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Zelnerová, Lucia;Návrh humanizácie výrobného procesu v spoločnosti MATEP BA, spol. s r.o./ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010