Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Analýza mechanizmov úberu materiálu v procese laserového mikroobrábania = Analysis of mechanisms of material removal in the process of laser mikromachining, Diplomová práca/ Šelmeci, Ondrej; Šugár, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 76


Analýza vlastností návarov, vytvorených výkonným pevnolátkovým laserom s prídavným materiálom vo forme drôtu = Analysis of the weld deposited cladding properties, created by a powerful solid-state laser with filler material in the form of wire, Diplomová práca/ Frimel, Vladimír; Kolenič, František. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 77


Aplikácia 3D optického skenera ATOS do obrábacieho stroja = Application of 3D optical scanner to machine tool, Diplomová práca/ Lisinovič, Dominik; Buranský, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 71


Chvenie v procese 5 - osového frézovania = Chatter in the process of 5 - axis milling, Diplomová práca/ Kollár, Vladimír; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 76


Energetická náročnosť procesu obrábania = Energy consumption of maching process, Diplomová práca/ Samardžiová, Michaela; Šugár, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 76


Farebná optická 3D digitalizácia = Color optical 3D digitizing, Diplomová práca/ Grúbel, Marek; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 93


Hodnotenie efektivity zváracieho simulátora = Evaluation of welding simulator efficiency, Diplomová práca/ Uhrinová, Judita; Bárta, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 62


Hodnotenie kvality zvarových spojov vyhotovených odporovým zváraním nitrooxidačne upravených plechov = Quality control of welded joints prepared by resistance spot welding of nitrooxidatively treated sheets, Diplomová práca/ Nádaský, Pavol; Marônek, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 74


Konštrukcia vlastnej 3D tlačiarne = Construction of own 3D printer, Diplomová práca/ Kožík, Michal; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 59


Lomovomechanické charakteristiky nitrooxidačne upravených tenkých oceľových plechov a ich zvarových spojov = Mechanicalfacture characteristics of nitrooxidation prepared thin steel plates nad his weldd joints, Diplomová práca/ Krampoťák, Peter; Ulrich, Koloman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 93


Mechanické vlastnosti spájkovaných spojov pripravených horúcou doskou = Mechanical properties of solder joint soldered by hot plate, Diplomová práca/ Daxner, Michal; Martinkovič, Maroš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 74


Mechanické vlastnosti spájkovaných spojov vyhotovených pomocou výkovoného ultrazvuku = Mechanical properties of solder joints made using power ultrasound, Diplomová práca/ Köplingerová, Lenka; Koleňák, Roman. - STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 82


Meranie teploty pri suchom obrábaní = Temperature measurement for dry machining, Diplomová práca/ Vanák, Peter; Puškár, Jaroslav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 75


Metódy dokončovania povrchov po obrábaní = Methods of finishing surfaces after machining, Diplomová práca/ Hencz, Marián; Kodácsy, János. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 73


Mikroštruktúra spájkovaných spojov vyhotovených pomocou ultrazvuku = Microstructure of solder joints made using an ultrasonic soldering, Diplomová práca/ Filan, Martin; Koleňák, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 65


Modely parametrov drsnosti povrchu Ra a Rz ako závislosti od posuvu a hĺbky rezu pri frézovaní = The model of surface roughness parameters Ra and Rz as depending on the feed and depth of cut for milling, Diplomová práca/ Bohunický, Andrej; Lipa, Zdenko. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 70


Modely parametrov drsnosti povrchu Ra a Rz ako závislosti od posuvu a hĺbky rezu pri sústružení = Models of surface parameters Ra and Rz as depending on the feed and depth of cut in turning, Diplomová práca/ Schwarz, Michal; Lipa, Zdenko. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 70


Modely parametrov drsnosti povrchu Ra a Rz ako závislosti od posuvu a hĺbky rezu pri vystružovaní = Models of surface roughness Ra and Rz as dependencies on the feed and depth of cut during the reaming, Diplomová práca/ Blaško, Miroslav; Lipa, Zdenko. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 81


Modely parametrov drsnosti povrchu Ra a Rz ako závislosti od posuvu a priemeru vrtáka pri vŕtaní = Models of surface roughness parameters Ra and Rz as depending on the feed and drill diameter when drilling, Diplomová práca/ Gálik, Slavomír; Lipa, Zdenko. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 67


Možnosti využitia mobilných ručných 3D skenerov = Utilization possibilities of mobile hand 3D scanners, Diplomová práca/ Barcík, Vladimír; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 98


Nahradenie hliníkových súčiastok plastovými = Replacing aluminium parts to plastic parts, Diplomová práca/ Chovanec, Lukáš; Sijka, Andrej. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 67


Naváranie explóziou Sn bronzu na tvárnu liatinu = Explosion cladding of Sn bronze to malleable cast iron, Diplomová práca/ Trebichalský, Peter; Lokaj, Ján. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 74


Naváranie explóziou Al na tvárnu liatinu = Explosion cladding of Al on ductile iron, Diplomová práca/ Serdel, Pavol; Lokaj, Ján. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 71


Naváranie explóziou CrNi austenitickej ocele na tvárnu liatinu = Explosion cladding of austenitic CrNi steel on malleable cast iron, Diplomová práca/ Jankech, Daniel; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 89


Návrh a výroba modelu pamätnej mince počítačovou podporou = Computer aided design and production of a memory coin, Diplomová práca/ Matulová, Daniela; Peterka, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 88


Návrh demontážneho zariadenia pre údržbu lietadiel = Project the tool for aircraft maintenance, Diplomová práca/ Pajtina, Peter; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 58


Návrh informačného systému pre voľbu a aplikácie rezných kvapalín = Project of information system used to selection and application of cutting fluids, Diplomová práca/ Blšťák, Richard; Svetský, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 76


Návrh meracieho plánu pre meranie súčiastky na súradnicovom meracom stroji = The proposal of measuring plan for measuring component on coordinate measuring machine, Diplomová práca/ Mazán, Ľuboš; Görög, Augustín. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 71


Návrh montáže a demontáže čerpadla v spoločnosti Slovnaft, a.s. = Suggestion assembly of disassembly of the pump in company SLOVNAFT, a.s., Diplomová práca/ Pallósová, Alexandra; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 75


Návrh montáže stropného chladenia vo firme Thermotech, s.r.o. = Draft assembly of the ceiling cooling in the company Thermotech Ltd., Diplomová práca/ Kosnáčová, Lucia; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 64


Návrh montáže zdvíhacieho mechanizmu = Proposal assembly of lifting mechanism, Diplomová práca/ Kresťanko, Ján; Buranský, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 97


Návrh optimalizácie montážnych liniek v podmienkach Hansol LCD Slovakia s.r.o. = Design optimization of assembly lines in terms of Hansol LCD Slovakia s.r.o., Diplomová práca/ Masarovičová, Henrieta; Guman, Róbert. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 81


Návrh racionalizácie výroby hydraulickej kocky = The suggestion for rational production of a hydraulic cube, Diplomová práca/ Kišša, Erik; Baránek, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 68


Návrh technológie výroby oblúkového nosníka = Technology design of producing arched beam, Diplomová práca/ Pastorek, Tomáš; Ochodnický, Marián. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 67


Návrh usporiadania montážnych pracovísk = The proposition of organizing Assembly workstations, Diplomová práca/ Mujgoš, Martin; Valentovič, Ernest. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 83


Návrh výroby a montáže bezpečnostného ventilu, Diplomová práca/ Maňko, Jozef; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 62


Návrh výroby a montáže kontajnera vo firme SK-Cont, s.r.o. Komárno = Design manufacture and installation of the storage container in the company SK-Cont, s.r.o.q, Diplomová práca/ Farkas, Robert; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 78


Návrh výroby bazénových žľabov = Proposal production pool gutters, Diplomová práca/ Hrašna, Štefan; Rehák, Rudolf. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 57


Návrh výroby súčiastok a montáže plastových okien a dverí = Proposal for production of components and assembly of plastic windows and doors, Diplomová práca/ Márk, Alexander; Baránek, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 86


Návrh výroby súčiastok a montáže vodomerov a plynomerov, Diplomová práca/ Držík, Michal; Baránek, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 85


Návrh výroby telesa filtra = Production of proposal part of filter, Diplomová práca/ Laurov, Peter; Baránek, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 81


Návrh výroby vybraných súčiastok vo firme HSS Engineering,s.r.o. = The production proposal for the chosen components in HSS Engineering s.r.o. company, Diplomová práca/ Zbyvateľ, Adrián; Baránek, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 83


Odporové spájkovanie tenkostenných medených rúrok = Resistence soldering thin copper pipes, Diplomová práca/ Hôrka, Milan; Koleňák, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 71


Opotrebovanie nástrojov v procese 5 - osového frézovania = Wearing out of tools in the process of 5-axis milling, Diplomová práca/ Otočková, Petra; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 61


Oprava lisovacieho nástroja pomocou skenera ATOS a 5-osového frézovania = Correction of stamping die by of 3D scan to ATOS and 5 - axises CNC milling, Diplomová práca/ Šulan, Marián; Polakovič, Miloš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 70


Počítačová podpora hodnotenia napäťovo-deformačných stavov materiálu = Computer aided evaluation of strain processes in material, Diplomová práca/ Kollár, Michal; Šugárová, Jana. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 61


Počítačová podpora výroby súčiastky abrazívnym vodným lúčom = Computer aided manufacturing of part using abrasive water jet, Diplomová práca/ Pós, Patrik; Kleinedler, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 71


Porovnanie metód vyhodnocovania odchýlky kruhovitosti na súradnicovom meracom stroji = Comparison of roundness deviation evaluating methods on coordinate measuring machine, Diplomová práca/ Rosenberger, Martin; Görög, Augustín. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF, 2011, STU v Bratislave MTF UVTE. - 81


Projekt montážnych pracovísk = The project of Assembling workstations, Diplomová práca/ Drobný, Andrej; Valentovič, Ernest. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 83


Racionalizácia montáže rozvádzača vo firme SLK Elektro, s.r.o. Komárno = Rationalization of assembling switch board in company SLK Elektro, s.r.o. Komárno, Diplomová práca/ Gubien, Milan; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 98


Racionalizácia montážnych pracovísk = Development engineering of assembling workstation, Diplomová práca/ Spustová, Petronela; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 87


Racionalizácia výroby tvárniacích nástrojov = Production rationalization of forming tools, Diplomová práca/ Marko, Marián; Baránek, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 83


Rast intermetalických fáz na rozhraní spájka - substrát = Growth of intermetallic phases on interface solder - substrate, Diplomová práca/ Hlaváčová, Ivana; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 86


Rezné kvapaliny pri obrábaní s podporou ultrazvuku = Cutting fluids in machining with aid of ultrasonic, Diplomová práca/ Lüttmerding, Matúš; Kucháriková, Eva. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 70


Softvérová aplikácia pre zobrazovanie STL modelov = Software application for viewing STL models, Diplomová práca/ Pajdlhauser, Andrej; Polakovič, Miloš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 62


Spôsoby odoberania materiálu pri frézovaní tenkostenných súčiastok = The metods of material removal while processing thin-walled components, Diplomová práca/ Štefanec, Juraj; Buranský, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 82


Systém pre monitorovanie rezných kvapalín = System for Monitoring of the cutting fluids, Diplomová práca/ Žák, Daniel; Kucháriková, Eva. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 72


Štúdium transformácie solidifikačnej štruktúry rýchloreznej ocele pri tepelnom spracovaní = Study of solidification structure transformation high speed steel during heat treatment, Diplomová práca/ Bošeľa, Marek; Chaus, Alexander. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011. - 70


Štúdium tvorby IMF a amorfných stavov pri zváraní explóziou = Study the creation of intermetallic phases and amorphous states in welding explosion, Diplomová práca/ Desát, Martin; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 84


Štúdium tvorby solidifikačnej štruktúry v rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje = Studies of solidification structures in high speed steel cutting tools for cast, Diplomová práca/ Držka, Michal; Chaus, Alexander. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011. - 75


Štúdium vlastností elektrónovolúčových zvarových spojov piestikov hydromotorov = Studying the properties of electron beam welded joints pistil hydraulic motors, Diplomová práca/ Praženka, Radoslav; Kolenič, František. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 95


Štúdium vplyvu stupňa pretvorenia na štruktúru a charakter porušenia liatiny s guľôčkovým grafitom = Study of influence caused by level of recasting to the structure and character of the damage of cast iron globular graphite, Diplomová práca/ Gorný, Róbert; Chaus, Alexander. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011. - 69


Teplota rezania pri obrábaní kompozitných materiálov = Cutting temperature at the machining of composite materials, Diplomová práca/ Vizváry, Tomáš; Líška, Ján. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 60


Teplotný režim pri zváraní TRIP ocele laserom = Temperature regime in laser welding of TRIP steel, Diplomová práca/ Šuhajda, Peter; Kovačócy, Pavel. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 86


Tvárnenie laserovo zváraných polotovarov = Forming of laser welded semi - products, Diplomová práca/ Hanicová, Erika; Bílik, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 93


Tvorba multimediálnych učebných pomôcok pre oblasť zvárania laserom = Creation of multimedia educational tools in the field of laser welding, Diplomová práca/ Bubanec, Branislav; Bárta, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 77


Tvorba NC programov prostredníctvom CAD/CAM/CAE systému CATIA V5 = Creation of NC programm by CAD/CAM system CATIA V5, Diplomová práca/ Mičic, Peter; Hajdu, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 70


Tvorba softvéru pre vyhodnocovanie kvality rezných kvapalín = Developing software for cutting liquid quality evaluating, Diplomová práca/ Ivic, Jozef; Kucháriková, Eva. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 62


Tvrdé spájkovanie hliníka = Aluminium of brazing, Diplomová práca/ Prenosilová, Dana; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 77


Úloha tavív pri nízkoteplotnom spájkovaní bezolovnatými spájkami = The role of fluxes in low-temperature soldering with lead free solders, Diplomová práca/ Gábor, Tomáš; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 80


Únavové charakteristiky zvarových spojov nitrooxidačne upravených oceľových plechov = The fatigue characteristic of weld joint nitrooxidatively treated steel plates, Diplomová práca/ Kozlík, Pavol; Marônek, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 57


Uplatnenie CAD/CAM systémov v umeleckom zlievarenstve pre návrh a výrobu obojstranného plochého reliéfu = The application of CAD/CAM systems in art foundry for the design and manufacture of the both sided relief, Diplomová práca/ Tóth, Juraj; Beznák, Matej. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011. - 83


Vizualizácia toku reznej kvapaliny v procese obrábania = Visualization of cutting fluids flow in the process of machining, Diplomová práca/ Heteš, Marek; Kucháriková, Eva. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 87


Vplyv CNC zariadení na proces trvalého zlepšovania v spoločnosti Hammerbacher SK, Diplomová práca/ Janeček, Miroslav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 66


Vplyv diagnostiky defektov vo zvarových spojoch konštrukcií metódami NDT na určenie ich životnosti = Impact of diafnostics defects in welded joints of structures by NDT methods to determine their lifetime, Diplomová práca/ Beťko, Ján; Ulrich, Koloman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 80


Vplyv parametrov laserového zvárania na koróznu odolnosť zvarových spojov nehrdzavejúcich bórom legovaných austenitických ocelí = Effect of parameters of laser beam welding on corrosion resistance of welded joints of borated austenitic stainless steel, Diplomová práca/ Beťková, Katarína; Kovaříková rod. Sukubová, Ingrid. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 67


Vplyv použitého druhu filtra na vyplnenie dutiny formy a množstvo vtrúsenín v odliatku zo zliatiny hliníka = Influence of used type of filter on filling of mold cavity and the amount of inclusions in the casting from aluminum alloy, Diplomová práca/ Hurajt, Marek; Šuba, Roland. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011. - 61


Vplyv rezného prostredia na presnosť frézovanej súčiastky = Effect of cutting environment on the surface milling parts, Diplomová práca/ Tomášková, Zuzana; Kucháriková, Eva. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 78


Vplyv stratégie sústruženia na presnosť tenkostenných výrobkov = The impact of the strategy of lathe-turning on the accuracy of the thinwalled products, Diplomová práca/ Guniš, Zdenko; Görög, Augustín. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 66


Vplyv stratégie sústruženia na presnosť výrobkov = Effect of turning strategy on precision products, Diplomová práca/ Kopča, Karol; Görög, Augustín. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 75


Vplyv stratégií frézovania na vybrané charakteristiky rezného procesu, Diplomová práca/ Mikulová, Bohuslava; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 66


Vplyv technológie zvárania na pórovitosť zvarových spojov nitrooxidačne upravených plechov = Welding technology influence on weld joints porosity of steel sheets treated by nitrooxidation, Diplomová práca/ Kramár, Tomáš; Bárta, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 77


Vplyv vlhkosti a životnosti jednotnej formovacej zmesi s rôznym prídavkom jadrovej zmesi na jej technologické a mechanické vlastnosti = Effect of moisture content and molding a mixture of single life with the addition of various mixtures of nuclear technology and its mechanical properties, Diplomová práca/ Minárik, Miroslav; Beznák, Matej. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011. - 74


Vplyv výberu CNC pracovných cyklov frézovania a vŕtania na delamináciu pri obrábaní kompozitných materiálov s podporou ultrazvuku = Influence of choice of CNC working cycles milling and drilling to delamination at machinig composite materials with ultrasound aiding, Diplomová práca/ Kubovič, Peter; Šugár, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 77


Vplyv vybraných parametrov odlievania metódou Tekcast na drsnosť povrchu a chyby odliatkov zo zliatin zinku = Influence of selected parameters Tekcast casting method for surface roughness and defect of casting from zine alloy, Diplomová práca/ Auxt, Ľubomír; Bajčičák, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011. - 69


Vplyv vyváženia držiakov nástrojov na rezný proces, Diplomová práca/ Novák, Marcel; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 74


Výber a porovnanie metód merania mechanických vlastností spájkovaných spojov = Selection and comparation mechanical measurement method of solder joints, Diplomová práca/ Zázrivec, Michal; Martinkovič, Maroš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 80


Výroba konštrukcií pre zdravotníctvo = Production of constructions for health services, Diplomová práca/ Rehák, Peter; Cabadaj, Ján. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 65


Výroba ozubených kolies 5 - osovým frézovaním = Manufacturing of gear wheels with 5-axis milling, Diplomová práca/ Laburdová, Petra; Buranský, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 98


Výroba zápustiek v INPO, s.r.o. = The production in INPO, s.r.o., Diplomová práca/ Trulík, Tomáš; Kapustová, Mária. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 63


Výskum bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teploty = Investigation of lead-free solder for higher application temperatures, Diplomová práca/ Sobotová, Magdaléna; Koleňák, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 76


Výskum vplyvu zváracieho režimu na formu a rozmery zvaru pri zváraní TIG = Research of influence welding mode to form and dimensions weld durign TIG welding, Diplomová práca/ Pragáč, Roman; Blaškovitš, Pavol. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 68


Vysokofrekvenčné naváranie kovov = High - frequency surfacing of metals, Diplomová práca/ Hornák, Marek; Lokaj, Ján. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 67


Zváranie kombinovaných ocelí laserom = Laser welding of combined steels, Diplomová práca/ Jambrich, Vladimír; Kovačócy, Pavel. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 108


Zváranie nitrooxidačne upravených oceľových plechov plazmou = Plasma arc welding of steel sheets treated by nitrooxidation, Diplomová práca/ Michalčaková, Adinka; Marônek, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 67


Zváranie ocele s meďou koncentrovaným zdrojom energie = Steel welding with concentreted copper source of energy, Diplomová práca/ Synaková, Beata; Kovačócy, Pavel. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 75


Zváranie stabilizovanej CrNi austenitickej ocele s konštrukčnou uhlíkovou oceľou = Welding of stabilized austenitic CrNi steel with structural carbon steel, Diplomová práca/ Palacka, Marián; Lokaj, Ján. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 98


Zváranie tepelného výmenníka laserovým lúčom = Welding of heat exchanger by laser beam, Diplomová práca/ Daňo, Jaroslav; Kovačócy, Pavel. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 71


Zváranie 08CH18N12T ocele s použitím tavného krúžku v koreňovej vrstve = Welding of 08CH18N12T steel with deposit of melted ring in root section of weld joint, Diplomová práca/ Rybár, Roman; Mišanko, František. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 81


Zváranie 42CrMo4 ocele laserom = Laser welding of 42CrMo4 steel, Diplomová práca/ Kosinszký, Adam; Kovačócy, Pavel. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 82


Zvýšenie produktivity vŕtania pre zadanú súčiastku v podmienkach ŽOS a.s. Trnava = Increasing the productivity of drilling for the specified component in terms of ŽOS Trnava, a.s., Diplomová práca/ Jurkas, Miroslav; Janáč, Alexander. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011. - 68


3D animácie vybraných Rapid Prototyping zariadení = 3D animations of selected Rapid Prototyping machines, Diplomová práca/ Herceg, Peter; Polakovič, Miloš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 61


3D skenovanie malých súčiastok = 3D scanning of small parts, Diplomová práca/ Bludovič, Martin; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 94