Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Analýza vlastností vybraných silikónových zmesí počas vulkanizácie a tepelného zaťaženia pri ich odlievaní/ Kubičková, Soňa; Bajčičák, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 79 s.+príl.


Analýza vnútorných napätí na zvarenci lanového kotúča v procese výroby/ Hovančák, Dušan; Malina, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 69 s.+príl.


Automatizácia balenia výrobkov v spoločnosti Würth International Trading, s.r.o./ Struška, Bohumil; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 79 s.


Beztavivový spôsob spájkovania hliníka a jeho zliatin/ Cintavý, Lukáš; Koleňák, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 74 s.


Experimentálne skúmanie vplyvu hodnoty napätia na elektródach pri elektrochemickom leštení odliatkov na technologické vlastnosti procesu./ Longauer, Ján; Podhorský, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 77 s.


Experimentálne skúmanie vplyvu teploty elektrolytu pri elektrochemickom leštení odliatkov na technologické vlastnosti procesu./ Kováčik, Marek, 2010; Podhorský, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 66 s.


Frézovanie kompozitných materiálov/ Babicz, Dávid; Líška, Ján. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 61s. + CD ROM


Geometricko-kinematické pomery frézovania málotuhých obrobkov/ Vičíková, Dominika; Peterka, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 67s. + CD ROM


Geometricko-kinematické pomery sústruženia málotuhých obrobkov/ Rusnáková, Monika; Peterka, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 78s. + CD ROM


Inovácia výrobného procesu sklárskej formy v podmienkach GM Technology Trenčín / Klenko, Michal; Peterka, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 75 s.


Inovácia výroby sklárskej formy technológiou 5-osového obrábania/ Frankovič, Juraj; Peterka, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 79 s.+príl.


Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre objemové tvárnenie s počítačovou podporou/ Mihalik, Peter; Bílik, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 83 s. + CD ROM


Kruhovitosť sústružených súčiastok/ Volek, Juraj; Görögová rod. Danieličová, Ingrid. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 58s. + CD ROM


Laserové mikroobrábanie nástrojových ocelí/ Kršková, Lýdia; Šugár, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 82s. + CD ROM


Meranie rovinnosti bezkontaktnou metódou/ Matušík, Juraj; Buranský, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 87 s.+príl.


Meranie statickej deformácie tenkostennej súčiastky pri 5-osovom frézovaní/ Kösegi, Tomáš; Buranský, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 79 s.


Metalurgické spájanie Mg zliatin/ Majbová, Alena; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 61 s.


Modelovanie a návrh výroby časti turbodúchadla/ Zelíska, Ivan; Janáč, Alexander. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 85 s.+príl.


Modely parametrov drsnosti povrchu Ra a Rz ako závislosti od posuvu a hĺbky rezu pri brúsení/ Vöröš, Marián; Lipa, Zdenko. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 72 s.


Možnosti použitia CB jadier pri výrobe odliatkov metódou Tekcast/ Kovács, Attila; Beznák, Matej. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 67 s.

Nahradenie ručného zváracieho pracoviska robotizovaným / Závodný, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 90 s.


Naváranie kovových práškov na oceľ indukčným ohrevom/ Pavelka, Tomáš; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 68 s.


Návrh a výroba bazénov z nehrdzavejúcej ocele/ Drobný, Martin; Mihala, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 83s. + CD ROM


Návrh a výroba karosérie zmenšeného modelu auta s využitím digitalizácie, frézovania a laminovania/ Bogdányi, Ladislav; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 71 s.


Návrh a výroba modelu pamätnej mince počítačovou podporou/ Rehák, Miroslav, 2010; Peterka, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 77s. + CD ROM


Návrh a výroba elektrickej gitary laminovaním/ Škoda, Miroslav; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 88 s.+príl.


Návrh a výroba endoprotézy bedrového kĺbu / Kráľovičová, Klaudia; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 84 s.


Návrh hybridného energetického systému pre Centrum excelentnosti/ Strečanský, Lukáš; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 67 s.+príl.


Návrh komplexnej súčiastky pre určovanie presnosti CNC frézovacích strojov/ Gombár, Róbert; Moravčíková, Jana. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 91 s.


Návrh konštrukcie odlučovača tukov vo firme Wonderwerk/ Kubošek, Martin; Mihala, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 77s. + CD ROM


Návrh kontrolného pracoviska pre výrobu podvozkov automobilov/ Kršteník, Jozef; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 71 s.


Návrh kontroly kvality odporových a laserových zvarov na karosérii automobilu v podmienkach výrobného závodu PSA Slovakia, s.r.o. Trnava/ Magula, Radovan; Hutár, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 79 s.


Návrh meracieho plánu pre meranie náboja brzdy na súradnicovom meracom stroji/ Krajčovičová, Miroslava; Görög, Augustín. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 67 s.


Návrh meracieho plánu pre meranie súčiastky Back Cover na súradnicovom meracom stroji/ Gaži, Michal; Görögová rod. Danieličová, Ingrid. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 94s. + CD ROM


Návrh meracieho plánu pre meranie ZSB pumpy na súradnicovom meracom stroji v podmienkach ZF SACHS Slovakia a.s./ Vagovský, Juraj; Görögová rod. Danieličová, Ingrid. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 68s. + CD ROM


Návrh montáže protipožiarnych zariadení vo firme Technicom, s.r.o. Komárno/ Budzel, Vladimír; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 72 s.


Návrh montážnych pracovísk pre montáž pneumatického valca/ Muráň, Tomáš; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 83 s.+príl.


Návrh optimálnej technológie na zváranie podávača striel/ Suchý, Martin; Bárta, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 84 s.


Návrh parametrov zvárania laserom hliníkových komponentov/ Šipkovský, Marek; Bárta, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 99 s.


Návrh parametrov zvárania plechov z austenitických a konštrukčných ocelí laserom/ Perička, Stanislav; Behúlová, Mária. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 89 s.


Návrh pásového dopravníka vo firme Manz AG/ Hevier, Ján; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 74 s.+príl.


Návrh, pevnostná analýza a výroba ramien luka/ Harárová, Anna; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 90s. + CD ROM


Návrh pracovných postupov kalibrácie vybraných meradiel v podmienkach LINDENMAIER SLOVAKIA s.r.o./ Porubský, Peter; Moravčíková, Jana. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 70 s.


Návrh racionalizácie konštrukcie ťažného zariadenia metódou konečných prvkov vo firme GALIA SLOVAKIA s.r.o./ Brtáň, Roman; Buranská, Eva. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 74 s.+príl.


Návrh racionalizácie vybraného montážneho pracoviska/ Miklovič, Víťazoslav; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 76 s


Návrh športovej medaily s využitím softvéru ArtCAM/ Hrebíková, Martina; Buranská, Eva. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 74 s.+príl.


Návrh technologických parametrov pre gravírovanie laserom/ Šimončič, Daniel; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 76 s.+príl.


Návrh technológie zvárania pre opravu zvarových spojov karosérií/ Katrušák, Ronald; Bárta, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 62 s.


Návrh vtokovej sústavy a postupu povrchovej úpravy umeleckého odliatku figurálnej plastiky aplikovaním technológie presného liatia/ Giertl, Róbert; Belica, Eugen. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 81s. + CD ROM


Návrh výroby nástrojov a prípravkov/ Škojec, Martin; Baránek, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 98s. + CD ROM


Návrh výroby súčiastky krycej dosky na CNC frézovačke vo firme SAUER DANFOSS a.s./ Surový, Radoslav; Kolčiter, Marián. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 70s. + CD ROM


Návrh výroby vodiaceho púzdra do HK 2315/ Ďuriš, Jozef, 2010. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 64 s.+príl.


Návrh výroby zlievarenského modelu s využitím CAx technológií/ Venény, Peter; Baránek, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 99 s.


Návrh vystuženia odkladacieho priestoru dverového panelu/ Černý, Maroš; Šály, Vincent. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 77 s.


Oprava prídavných palivových nádrží v leteckej technike/ Glasnák, Michal; Bárta, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 75 s.


Optimalizácia merania mechanických vlastností spájkovaných spojov/ Šantavý, Daniel; Martinkovič, Maroš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 67 s.


Optimalizácia parametrov laserového zvárania AlCuMg zliatiny/ Teplan, Tomáš; Kovačócy, Pavel. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 81 s.


Optimalizácia parametrov plazmového zvárania nitrooxidačne upravených plechov/ Polakovič, Roman; Marônek, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 68 s.


Optimalizácia spotreby ochranného plynu pri zváraní metódou MAG/ Schanz, Tomáš; Koleňák, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 93 s.


Pevnostné vlastnosti formovacích zmesí so spojivom na báze bielkovín/ Maruškinová, Zuzana; Šuba, Roland. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 61 s.


Počítačová podpora konštrukcie tvárniaceho nástroja pre plošné tvárnenie/ Ragula, Michal; Bílik, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 75 s.


Porovnanie metód merania a vyhodnocovania valcovitosti na súradnicovom meracom stroji/ Bučko, Marek; Görög, Augustín. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 66s. + CD ROM


Postup merania opotrebovania nástroja - stopková polguľová fréza/ Drienik, Jakub; Buranský, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 83 s.


Požiadavky riadenia a validácie procesov tavného zvárania vo fáze prípravy spoločnosti K-SUPRA, s.r.o. na certifikáciu podľa STN EN ISO 3834-2/ Rusnák, Miroslav, 2010; Prachár, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 63 s.


Prierez odrezávanej vrstvy pri 5-osovom frézovaní/ Tejbus, Maroš; Buranská, Eva. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 95s. + CD ROM


Programovanie monitorovacieho systému pre rezné kvapaliny/ Schmidt, Róbert; Buranská, Eva. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 63 s.


Projekt sprevádzkovania elektroerozívneho obrábania na KOM ÚVTE MTF STU/ Bogár, Dušan; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 77s. + CD ROM


Racionalizácia výroby a montáže garážového systému/ Doboš, Daniel; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 76 s.+príl.


Racionalizácia výroby dier pri výrobe vybraných súčiastok/ Fišerová, Monika; Baránek, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 80 s.


Racionalizácia výroby spojkových obložení/ Matula, Peter; Baránek, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 77 s.+príl.


Renovácia lakovacej linky na karosérie automobilov/ Kalný, Ľuboš; Rosenberger, Peter, Ing.. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 73s. + CD ROM


Rezné sily pri sústružení/ Chudý, Jozef; Görögová rod. Danieličová, Ingrid. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 90 s.+ príl.


Rezné sily pri sústružení závitov/ Poliak, Juraj; Görög, Augustín. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 66s. + CD ROM


Rezné sily pri 5 - osovom frézovaní/ Kočitý, Martin; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 70s. + CD ROM


Riadenie technologického procesu elektroiskrového obrábania/ Sadovský, Gabriel; Fulier, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 70 s.+príl.


Simulácia konštrukčného riešenia automatizovanej zváracej bunky pomocou simulačného software Robcad/ Krajčí, Marek; Chytil, Marián. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 83 s.


Skúmanie vlastností výliskov pri lisovaní zmesí kovových práškov/ Podhajský, Andrej; Šuba, Roland. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 72 s.+príl.


Skúmanie vplyvu hodnoty pracovného napätia na úroveň lesku pri úprave povrchu odliatkov plazmovým výbojom v elektrolyte./ Michalíková, Miriama; Podhorský, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 62 s.


Skúšanie spojivového systému na báze bielkovín/ Dvorák, Marián; Šuba, Roland. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 89 s.


Sledovanie vplyvu rozhodujúcich parametrov na zabiehavosť zliatiny ZnAl4Cu3 odlievanej do silikónovej formy odstredivým liatím/ Gergely, Martin; Bajčičák, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 65 s.

Softvérová aplikácia pre výpočet ohybu frézovacieho nástroja/ Púchly, Martin; Buranský, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 71 s.


Spájkovanie kremíka spájkami s malým obsahom lantanoidov/ Prach, Michal; Koleňák, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 106 s.


Sústruženie kompozitných materiálov/ Horváth, Tibor; Líška, Ján. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 70s. + CD ROM


Štúdium anorganických spojivových systémov na báze sodných silikátov/ Kissová, Tímea; Šuba, Roland. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 92 s.+príl.


Štúdium vlastností zvarových spojov duplexných ocelí zváraných plazmou/ Bunček, Vladimír; Ulrich, Koloman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 71 s.


Štúdium vplyvu podmienok kryštalizácie silumínu AlSi12 na morfológiu eutektického kremíka a charakter porušenia zliatiny./ Majtánová, Lucia; Chaus, Alexander. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 75 s.


Štúdium vplyvu rozdielneho množstva prídavku AlTi5B1 na veľkosť dendritických buniek v zliatine AlSi9Cu1./ Mitríková, Lucia; Chaus, Alexander. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 70 s.+príl.


Štúdium vplyvu rýchlosti kryštalizácie taveniny na tvorbu primárnej štruktúry rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje/ Koyšová, Dominika; Chaus, Alexander. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 79 s.


Štúdium vplyvu tepelného starnutia spájkovaných spojov Cu/bezolovnatá spájka/ Puskásová, Silvia; Hodúlová, Erika. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 60 s.


Štúdium vybraných vlastností kompozitných návarov s globulárnym WC./ Kolenič, Adam; Kovaříková rod. Sukubová, Ingrid. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 94 s.


Teplotný cyklus v tavnom procese zvárania/ Nižnánsky, Pavol; Kraváriková, Helena. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 66 s.


Tvorba parametrických modelov v systéme CATIA V5/ Čief, Milan; Hajdu, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 83s. + CD ROM


Určenie polohy dotyku meracieho ramena/ Jókay, Július; Görög, Augustín. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 55s. + CD ROM


Vibračné zváranie plastov v automobilovom priemysle/ Žažo, Miloš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 76 s.


Vizualizácia priestorov Materiálovotechnologickej fakulty/ Varga, Emil; Hajdu, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 88 s.+príl.


Vplyv atmosféry a vákua na charakter zvarových spojov vyhotovených explóziou/ Jáňa, Miroslav; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 95 s.+príl.


Vplyv CAM stratégií na rezné sily pri frézovaní/ Tomaníček, Viliam; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 61 s.


Vplyv chemického zloženia na estetické vlastnosti a spracovateľnosť sochárskych bronzov/ Čapkovič, Jozef, 2010; Belica, Eugen. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 74 s.


Vplyv podielov jadrových zmesí v jednotnej bentonitovej formovacej zmesi na pevnosť v zóne kondenzácie vody/ Tužinská, Monika; Beznák, Matej. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 69 s.


Vplyv podielov jadrových zmesí v jednotnej bentonitovej formovacej zmesi na akosť povrchu a rozmerovú presnosť odliatkov/ Lavrinčiková, Darinka; Beznák, Matej. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 86 s.


Vplyv stavu materiálu ocele C45 na kvalitu obrobeného povrchu / Michalík, Juraj; Moravčíková, Jana. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 70 s.


Vplyv teplotného režimu na vlastnosti zvarových spojov AlCuMg zliatiny/ Petrušek, Martin; Kovačócy, Pavel. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 68 s.


Vplyv teploty silikónovej formy na jej rozmerovú stálosť/ Horváth, Martin; Bajčičák, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 76 s.


Vplyv upínania na kruhovitosť pri výrobe otvoru/ Pauer, Andrej; Görög, Augustín. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 62s. + CD ROM


Vplyv vodného súčiniteľa FZ na báze sadra-anhydrid s podielom mletého kremeňa na tvrdosť a pevnosť v strihu/ Kostelný, Martin; Belica, Eugen. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 56s. + CD ROM


Vplyv vybraných parametrov odstredivého odlievania do silikónových foriem na rozmerovú presnosť odliatkov / Hrbatý, Lukáš; Bajčičák, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 69 s.+príl.


Vplyv vysokorýchlostného frézovania na obrobený povrch/ Kazik, Peter; Šebeň, Matej. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 59s. + CD ROM


Vŕtanie kompozitných materiálov/ Radošicky, Bálint; Líška, Ján. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 62s. + CD ROM


Vypracovanie elektronických didaktických pomôcok pre výučbu predmetov z oblasti zlievarenstva/ Pukanec, Juraj; Šuba, Roland. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012. - 61 s.


Výroba komplexných súčiastok / Vopát, Tomáš; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 89 s.+príl.


Výroba kruhových otvorov plazmovou technológiou v SLKB a.s./ Strýček, Peter; Janáč, Alexander. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 61 s.


Využite reverzného inžinierstva pri tvorbe náhradného dielu do tlačiarne/ Kovařík, Vlastimil; Buranský, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 113 s.


Využitie ozonizátora pri predĺžení životnosti rezných kvapalín / Bočko, Tomáš; Buranská, Eva. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 67 s.+príl.


Využitie povlakovaných rezných nástrojov pri výrobe vybraných súčiastok/ Váry, Gabriel; Baránek, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 81 s.


Zhotovenie modelu historického vozidla v mierke pomocou CAD softvéru a technológie Rapid Prototyping/ Pšenko, Martin; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 68s. + CD ROM


Zjednodušenie ovládania robota pri štandardných pohyboch/ Krajčovič, Juraj; Korec, Stanislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 80 s.


Zlepšenie tvarovej presnosti a kvality povrchu zvarových plôch/ Kuruc, Marcel; Baránek, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012. - 83s. + CD ROM


Zostrojenie a návrh možností zlepšenia nízkonákladového 3D skenera/ Vozár, Peter, 2010; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012. - 79 s.


Zváranie AlMg5 zliatiny laserovým lúčom/ Kovačič, Ľuboš; Kovačócy, Pavel. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 80 s.


Zváranie dverných panelov v automobilovom priemysle ultrazvukom/ Jackulík, Lukáš; Hnojčík, Jaroslav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 70 s.


Zváranie ľahkých zliatin metódou FSW/ Uriča, Marián; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 122 s.


Zváranie titánu laserovým lúčom/ Drlička, Rudolf; Kovačócy, Pavel. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 65 s.


Zvýšenie produktivity zvárania oceľových konštrukcií aplikáciou zvárania plnenou elektródou v ochrannej atmosfére/ Paulínyová, Zuzana,2010; Blaškovitš, Pavol. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012. - 84 s.