Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Analýza možností zlepšenia výroby univerzálne združovaných ložísk/ Mačák, Tomáš; Görög, Augustín. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Aplikácia ultrazvukových kmitov na nástroj s definovanou geometriou rezného klina - čelnú stopkovú frézu/ Kútny, Michal; Zvončan, Marek. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Aplikácia vhodného materiálu rezných platničiek pre tvarové obrábanie nástrojovej oceli 1.2379/ Calpaš, Ľubomír; Kováč, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Difúzne zváranie kombinovaných kovov/ Kostolný, Igor; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Experimental investigation of the joint strength of laser beam welded structured sheet metals/ Nagy, Vladimír; Bárta, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Experimentálne overenie závislosti miery vylomenia (Al_{2}O_{3}) od uhla vnikania rezného klina/ Zifčak, Milan; Zvončan, Marek. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Frézovanie málo tuhých obrobkov s rôznym počtom zubov frézy/ Sýkorová, Tamara; Kováč, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Improvement proposals and proposal of prototypes technology in shifting system / Jurka, Boris; Kováč, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Izolovaný cisternový vozeň - návrh podskupín vozňa/ Bašnár, Miroslav; Peterka, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Konštrukcia a výroba tvárniacich nástrojov obrábaním/ Mináriková, Daniela; Bílik, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Konštrukcia formy na výrobu výliskov pre horizontálny vstrekovací lis / Šarmír, Martin; Bílik, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Konštrukčný návrh a simulácia robotizovaného zváracieho pracoviska/ Gajdošík, Miloš; Chytil, Marián. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Konverzia kovového mechanicky zaťažovaného telesa na plastové kompozitné s využitím technologických a štrukturálnych CAE analýz/ Košík, Miroslav; Bílik, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Kvalita obrobených plôch rezaných lúčovými technológiami/ Minárik, Vladislav; Kleinedler, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Laserom štruktúrované povrchy/ Vach, Roman; Šugár, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Laserové mikroobrábanie Cr-Ni austenitických ocelí/ Brimus, Marcel; Šugár, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Meranie a údržba veľkorozmerných obrábacích strojov v NMS s.r.o./ Pálenkár, Michal; Janáč, Alexander. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Meranie stopkového nástroja pomocou systému Zoller Genius 3/ Ondruška, Martin; Buranský, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Modelovanie a konštrukcia výkovkov a zápustiek s počítačovou podporou/ Špalek, Roman; Bílik, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Možnosti vytvorenia 3D modelu z fotografie, 2D predlohy/ Dobrovodský, Peter; Peterka, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh a inštalácia zariadenia na rozpúšťanie kryštalických sedimentov v skladovacích nádržiach/ Rezbárik, Peter; Kováč, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh a modelovanie stopkových rezných nástrojov/ Píš, Tomáš; Buranský, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh a realizácia robotického pracoviska pre automobilový priemysel/ Pročka, Tomáš; Špaňo, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh a simulácia robotického pracoviska/ Mazánik, Radoslav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh a výroba núdzového svietidla/ Dičér, Viktor. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh a výroba vstrekovacej formy/ Kuka, Martin; Kováč, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh adaptácie CNC sústružníckeho stroja na operácie inkrementálneho tvárnenia/ Hožváková, Zuzana; Šugár, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh CAPP systému pre elektroerozívne rezanie/ Likavčan, Lukáš; Necpal, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh konštrukcie tvárniaceho nástroja pre plošné tvárnenie/ Križan, Boris; Ridzoň, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh meracieho plánu pre meranie veka hydrodynamického meniča na súradnicovom meracom stroji/ Guldan, Juraj; Görög, Augustín. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh meracieho plánu pre meranie zadného panelu LCD TV na súradnicovom meracom stroji/ Brychta, Marcel; Görög, Augustín. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh metodiky kalibrácie mikroskopu/ Pleva, Tomáš; Moravčíková, Jana. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh metodiky výučby a skúšania CAD/CAM v prostredí online učebne/ Hetešová, Anna; Zvončan, Marek. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh metódy vytvrdzovania jadier z formovacích zmesí so spojivom na báze bielkovín/ Hladík, Lukáš; Šuba, Roland. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh modelu vzduchovej zbrane / Martinka, Erik; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh montáže záhradného kultivátora/ Bališ, Daniel; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh postupu montáže výskumného zariadenia Viktória/ Bachorík, Ján; Martinkovič, Maroš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh pracoviska a metodiky kalibrácie meradiel statického momentu sily/ Staňová, Monika; Kleinedler, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh pracoviska pre zváranie násypiek vibračného triediča/ Gemzický, Ivan; Bubelíny, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh racionalizácie vybraného montážneho pracoviska v podniku RF, s. r. o. Malacky / Žovinec, Marek; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh skrinky odlučovača amalgámu/ Slamka, Martin; Peterka, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh spájky pre spájkovanie Mg zliatin/ Leškanič, Michal; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh technologického prípravku na presné vŕtanie/ Mosnár, Vladimír; Václav, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh technologického prípravku pre obrábanie ozubeného venca/ Sénáši, Róbert; Martinkovič, Maroš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh vhodnej technológie a parametrov zvárania austenitickej koróziivzdornej ocele/ Beták, Tomáš; Bártová, Katarína. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh, výroba a montáž chladiacej vitríny/ Kodhajová, Angelika; Drobný, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh výrobného procesu pre výrobu prítlačného kotúča/ Tankovič, Viktor. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh výroby vybraného výrobku s využitím CAx technológií vo firme Novoplast/ Majerník, Tomáš; Peterka, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Opotrebenie rezného klina pri sústružení štíhlych súčiastok/ Babis, Peter; Beňo, Matúš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Opotrebovanie boridovaných rezných nástrojov/ Šimo, Ľuboš; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Opotrebovanie v procese päťosového frézovania/ Zajac, Ján; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Optimalizácia parametrov laserového rezania/ Závodný, Marek; Kleinedler, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Podpora výroby zavedením simulácie obrábacieho stroja v spoločnosti Krivy s.r.o./ Tichý, Lukáš; Zvončan, Marek. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Pokročilé metódy modelovania obrábacích strojov/ Mihálik, Martin; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Porovnanie dosahovanej kvality povrchu pri konvenčnom a vysokorýchlostnom sústružení/ Tibenský, Tomáš; Beňo, Matúš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Porovnanie moderných a konvenčných spôsobov navárania z hľadiska zmeny vnútornej štruktúry materiálu./ Sobotová, Terézia; Kovaříková rod. Sukubová, Ingrid. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Porovnanie vybraných metód merania kruhovitosti / Velič, Marek. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Racionalizácia vybraných operácií obrábania v INA Skalica/ Šmida, Erik; Baránek, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Rezanie abrazívnym vodným lúčom/ Sítek, Branislav; Kleinedler, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Rezné sily pri konvenčnom a vysokorýchlostnom frézovaní/ Knizner, Miroslav; Kováč, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Rezné sily pri sústružení štíhlych súčiastok/ Sitár, Timotej; Beňo, Matúš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Simulácia a následná verifikácia vstrekovacieho procesu termoplastov/ Zemko, Marek; Ridzoň, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Simulácia robotizovaného pracoviska pre oblúkové zváranie/ Allina, Milan; Bárta, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Simulácia technologického procesu tvárnenia pri výrobe ložiskových klietok/ Chovanec, Rastislav; Hajdu, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Skúmanie poklesu drsnosti povrchu pri elektrochemickom leštení odliatkov/ Fojtlín, Matúš; Podhorský, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Skúmanie rezných síl pri päťosovom frézovaní/ Bol, Branislav; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Softvér pre simuláciu trieskového obrábania/ Zelník, Roman; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Štúdium tepelného namáhania silikónových foriem pri odstredivom liatí nízkotaviteľných zliatin/ Giertlová, Michaela; Bajčičák, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Tvorba busty počítačom podporovanými technológiami/ Fúsek, Peter; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Tvorba NURBS plôch na základe polygónového modelu/ Csontos, Dávid; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Uplatnenie nekonvenčných jadier a záliatkov pri odstredivom odlievaní metódou Tekcast/ Siman, Marek; Beznák, Matej. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Vplyv hrúbky steny na hodnotu kruhovitosti sústruženej vzorky / Beňová, Martina. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Vplyv malého množstva lantanoidov na vlastnosti zinkovej spájky/ Cabanová, Dagmara; Koleňák, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Vplyv ochrannej atmosféry na kvalitu laserových zvarov titánu/ Bučko, Andrej; Kovačócy, Pavel. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Vplyv reznej rýchlosti na rezné sily/ Gajdošík, Marek; Görög, Augustín. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Vplyv rezných podmienok na drsnosť povrchu zliatin AlMgSi / Zvonár, David. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Vplyv rohového rádiusu frézy na rezné sily/ Gyárfás, Marek; Kováč, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Vplyv technologických parametrov na výslednú kvalitu komponentu dverného panelu automobilu/ Virág, Daniel; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Vplyv umiestnenia zárezov do dutiny formy na kvalitu povrchu odliatkov odliatych metódou Tekcast/ Šurinová, Martina; Bajčičák, Martin. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Vplyv zváracích premenných na hĺbku závaru pri orbitálnom zváraní žiarupevných kotlových rúr metódou TIG/ Karvaš, Matej; Račko, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Vybrané problémy obrábania laserom/ Pánik, Pavol; Baránek, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Výroba vybraných súčiastok obrábaním/ Matovičová, Lenka; Baránek, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Využitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe zubných náhrad/ Milde, Ján; Morovič, Ladislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Využitie počítačovej simulácie pri návrhu zváranej konštrukcie/ Marek, Peter; Bárta, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Využitie programu PowerMill a 5-osového obrábacieho stroja Ultrasonic 20 pri výrobe stopkových rezných nástrojov/ Viola, Ladislav; Buranský, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Využitie reťazca CAD-CAM-CNC vo výrobe umeleckých predmetov/ Ležovič, Milan; Zvončan, Marek. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Zváranie Mg zliatin metódou FSW/ Urminský, Ján; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Zváranie austenitickej koróziivzdornej ocele AISI 316L vláknovým laserom/ Kopáčik, Pavel; Bártová, Katarína. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Zváranie duplexných ocelí pevnofázovým laserom/ Fonodová, Zuzana; Ulrich, Koloman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Zváranie horčíkových zliatin laserom/ Ertel, Jozef; Kovačócy, Pavel. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Zváranie laserom Mg zliatin s Al zliatinami/ Šútovec, Matej; Sahul, Miroslav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Zváranie vybraných Al zliatin laserom/ Kudlej, Martin; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013