Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Dizertačné práce UVTE

Autor

Názov

Vydavateľ

Adameková, Z

Regenerácia formovacích zmesí s polymérnym spojivom = The reclamation of moulding mixtures with the polymer bind

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2009

Antalová, D

Technologickosť zvarových spojov - vplyv geometrie zvaru na únavovú životnosť zváraných konštrukcií

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008

Kasala, M

Štúdium materiálov odolných voči opotrebeniu

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Moravčíková, J

Nepriame metódy merania a ich aplikácia vo výrobnej praxi = Indirectmeasurement methods and its application in production practice

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Polakovič, M

Simulácia frézovania polguľovou frézou - návrh a vývoj algoritmu

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Szewczyková, B

Spoľahlivosť a životnosť spájkovaných spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami v mikroelektronike

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Tršo, M

Štúdium oblasti rozhrania zvarov vyhotovených explóziou

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Zohn, J

Výskum vplyvu technológie zvárania na vlastnosti uzatváracieho zvaru a zaústenia nátrubkov tlakovej nádoby podrobenej spevneniu za studena (cold stretching)

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009