Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Bajčičák, Martin; Štúdium vplyvu parametrov odlievania metódou Tekcast na vlastnosti odliatkov zo Zn zliatin, Dizertačná práca/ Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2010. - 123 s.+príl. - Študijný program: Strojárske technológie a materiály- Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 Strojárske technológie a materiály

  

Bárta, Jozef; Zváranie špeciálne upravených tenkých oceľových plechov, Dizertačná práca/Slovenská republika : STU v Bratislave MTF, 2010. - 142 s.. - Študijný program: strojárske technológie a materiály- Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály- MTF-10906-27522

 

Belica, Eugen; Formovacie zmesi na báze sadra-anhydrid, Dizertačná práca/ - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF, 2010. - 109 s.. - Číslo a názov vedného odboru: 23-07-9 strojárske technológie a materiály-Špecializácia: zváranie, zlievanie a prášková metalurgia- MTF-3183-2795

 

Benák, Michal; Fyzikálnometalurgické aspekty spájania kombinovaných kovov explóziou, Dizertačná práca/ Slovenská republika : STU v Bratislave MTF, 2010. - 163 s.+príl.. - Študijný program: strojárske technológie a materiály- Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály

 

Brodzáková, Katarína;Príspevok k teórii tvorenia povrchu a k problematike kvality povrchu pi hromadnom mikrorezan, Doktorandská dizertačná práca/ Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010. - 138 s.. - Vedný odbor: Strojárske technológie a materiály-Číslo vedného odboru: 23 - 0 7- 9- Špecializácia: Obrábanie, tvárnenie a povrchové úpravy

 

Buranský, Ivan; Obrábanie tenkostenných súčiastok, Dizertačná práca/ Slovenská republika : STU v Bratislave MTF, 2010. - 114 s.+príl.. - Študijný program: Strojárske technológie a materiály- Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 Strojárske technológie a materiály-MTF-10906-4587

 

Eleková, Ľubica; Matematické vyjadrenie krivky materiálového podielu profilu, Dizertačná práca/ Slovenská republika : STU v Bratislave MTF, 2010. - 105 s.+príl.. - Študijný program: strojárske technológie a materiály- Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály

 

Fančovič, Rastislav;Trvanlivosť povlakovaných rezných nástrojov, Dizertačná práca/ J Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010. - 121 s.+príl. -

 

Kucháriková, Eva; Monitorovanie rezných kvapalín,  Dizertačná práca/ Slovenská republika : STU v Bratislave MTF, 2010. - 120 s.+príl.. - Študijný program: strojárske technológie a materiály-Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály

 

Líška, Ján; Obrábanie kompozitných materiálov, Dizertačná práca/ Slovenská republika : STU v Bratislave MTF, 2010. - 104 s.+príl.. - Študijný program: strojárske technológie a materiály- Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály-MTF-10906-28446

Lišková, Jana;Výskum vplyvu technologických parametrov na proces ťahania drôtu za studena, Dizertačná práca/ - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF, 2010. - 106 s.+príl.. - Študijný program: Strojárske technológie a materiály-Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály

 

Necpal, Martin; Automatizované navrhovanie technologických postupov a začlenenie do súčasných CAx systémov, Dizertačná práca/Slovenská republika : STU v Bratislave MTF, 2010. - 119 s.+príl.. - Vedný odbor: 23-07-9 Strojárske technológie a materiály- MTF-3183-20985

 

Ridzoň, Martin;Výskum technologických parametrov ovplyvňujúcich výrobu a vlastnosti oceľových rúr, Dizertačná práca/ Slovenská republika : STU v Bratislave MTF, 2010. - 144 s.+príl.. - Študijný program: Strojárske technológie a materiály- Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály-MTF-10906-28896

 

Šimek, Michal; Štúdium vlastností vybraných zvarových spojov a návarov vytvorených laserom so zváracím materiálom vo forme drôtu, Dizertačná práca/ Slovenská republika : STU v Bratislave MTF, 2010. - 129 s.+príl.. - Študijný program: Strojárske technológie a materiály- Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 Strojárske technológie a materiály- MTF-10906-228937

 

Tehlár, Pavol; Horizontálny elektromagnetický kryštalizátor pre plynulé liatie pásu ložiskového materiálu na báze A, Dizertačná práca/ - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF, 2010. - 134 s.. - Číslo a názov študijného odboru: 23-07-9 Strojárske technológie a materiály- Špecializácia: zváranie, zlievanie a prášková metalurgia- MTF-3183-41801

Vedný odbor: 23-07-9 Strojárske technológie a materiály

 

Vitásek, Martin Vplyv podmienok zvárania na životnosť zariadení opravovaných zváraním, Dizertačná práca/;.Slovenská republika : STU v Bratislave MTF, 2010. - 96 s.. - Vedný odbor: Strojárske technológie a materiály