Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Formovanie intermetalických fáz na rozhraní bezolovnatá spájka-substrát, Dizertačná práca/ Pocisková Dimová, Katarína; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 95 s., autoreferát, CD-ROM. -
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály


Metrologické zabezpečenie výroby vybraných typov plôch strojných súčiastok s využitím systémov merania na obrábacom stroji, Dizertačná práca/ Omámik, Michal; Baránek, Ivan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 152 s., autoreferát, CD-ROM. -
Študijný program: Strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológie a materiály


Porušovanie povrchových vrstiev pri abrazívnom opotrebení návarov, Dizertačná práca/ Revesová, Silvia; Blaškovitš, Pavol. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 90 s., autoreferát, CD-ROM. -
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály


Použitie intersticiálnych fáz volfrámu (prášok WC) a titánu (prášok TiB2) na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje , Dizertačná práca/ Úradník, Peter; Chaus, Alexander. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011. - 144 s., autoreferát, CD-ROM. -
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály


Progresívne metalurgické spájanie solárnych kolektorov, Dizertačná práca/ Demianová, Kristína; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 125 s., autoreferát, CD-ROM. -
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály


Štúdium vlastností zvarových spojov duplexných ocelí vyhotovených elektrónovým lúčom, Dizertačná práca/ Schwarz, Ladislav; Ulrich, Koloman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 124 s., autoreferát, CD-ROM. -
Študijný program: Strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7. Strojárske technológie a materiály


Štúdium vlastností zvarových spojov duplexných ocelí vyhotovených plynným CO2 laserom, Dizertačná práca/ Vrtochová, Tatiana; Ulrich, Koloman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 128 s., autoreferát, CD-ROM. -
Študijný program: Strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7. Strojárske technológie a materiály


Štúdium vplyvu tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje, Dizertačná práca/ Boháčik, Michal; Chaus, Alexander. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 170 s., autoreferát, CD-ROM. -
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológie a materiály


Veľkoplošné zváranie kombinovaných kovov v pevnom stave, Dizertačná práca/ Gatial, Martin; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 128 s., autoreferát. -
Študijný program: Strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály


Výskum a vývoj bezolovnatej spájky pre potreby mikroelektroniky s prihliadnutím na environmentálne požiadavky, Dizertačná práca/ Lechovič, Emil; Ulrich, Koloman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 153 s., autoreferát, CD-ROM. -
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály


Výskum vplyvu tlaku pridržiavača na veľkosť pretvorenia pri ťahaní zložitých výťažkov , Dizertačná práca/ Kováč, Peter; Tittel, Viktor. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 113 s., autoreferát, CD-ROM. -
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály


Výskum zvárania explóziou kovov s nízkou teplotou tavenia, Dizertačná práca/ Nesvadba, Petr; Turňa, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. - 178 s., autoreferát. -
Študijný program: Strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály


Zváranie piestika do hydromotora z ocele 42CrMo4 diskovým laserom , Dizertačná práca/ Ondruška, Mário; Kovačócy, Pavel. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. - 111 s., autoreferát, CD-ROM. -
Študijný program: Strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály