Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Adhézno-laserové spájanie tenkých plechov, dizertačná práca/ Michalec, Ivan; Marônek, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Nepravá virtuálna Brinellova tvrdosť - stop kľudu u valivých ložísk ( ANJ ) / Grebe, Markus; Blaškovitš, Pavol. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Interakcia aktívnych spájok s kremíkovým substrátom pri použití výkonového ultrazvuku, dizertačná práca/ Chachula, Michal; Koleňák, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Klasifikácia strojárskych súčiastok z pohľadu ich výroby na CNC strojoch, dizertačná práca/ Šimna, Vladimír; Pokorný, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Návrh metodiky pre voľbu montážnych spojov, technológií a systémov , dizertačná práca/ Benovič, Martin; Peterka, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Navrhovanie temperačných systémov vstrekovacích foriem s využitím CAE nástrojov, dizertačná práca/ Blaško, Marián; Tittel, Viktor. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Štúdium technologických možností plazmového leštenia antikoróznych ocelí v elektrolyte a ich porovnanie s klasickou technológiou elektrochemického leštenia., dizertačná práca/ Vaňa, Dušan; Podhorský, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Únavové vlastnosti zvarových spojov nitrooxidačne upravených plechov, dizertačná práca/ Jančár, Jaroslav; Marônek, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Výskum technológie výroby rúr z gradientného polotovaru, dizertačná práca/ Balážová, Mariana; Bílik, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Zvyšovanie trvanlivosti a životnosti prievlakov pri ťahaní oceľových drôtov za studena/ Zelenay, Miroslav; Tittel, Viktor. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013


Životnosť tvárniacich nástrojov a možnosti jej zvyšovania / Závacká, Anna; Bílik, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013