Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

VEGA 1/0254/11 (int. č. 1404)

Technologická dedičnosť procesu mikroobrábania laserom a jej vplyv na technologické a úžitkové vlastností materiálu

Šugár Peter, doc. Ing., CSc.

VEGA 1/0222/11 (int. č. 1405)

VÝSKUM ZVARITEĽNOSTI DUPLEXNÝCH A SUPERDUPLEXNÝCH OCELÍ KONCENTROVANÝMI ZDROJMI ENERGIE

Ulrich Koloman, prof. Ing., PhD

VEGA 1/0203/11 (int. č. 1406)

Spájanie povrchovo upravených tenkých oceľových plechov modernými technológiami

Marônek Milan, prof. Ing., PhD.

VEGA  1/0211/11 (int. č. 1407)

Vývoj bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teploty a výskum materiálovej spájkovateľnosti kovových a keramických materiálov

Koleňák Roman , doc. Ing., PhD.

VEGA  1/0250/11   (int. č. 1408)

Skúmanie dynamických charakteristík rezného procesu pri 5 – osovom frézovaní v podmienkach Centra exclentnosti 5 – osového obrábania.

Pokorný Peter, doc. Ing., PhD.

VEGA  1/0117/11  (int. č. 1409)

Štúdium použitia ekologických spojív na biologickej báze pre formovacie zmesi

Šuba Roland, Ing., PhD.

VEGA  1/0615/12  (int. č. 1416)

Vplyv parametrov 5-osového brúsenia na geometrickú presnosť stopkových rezných nástrojov.

Štefan Václav, doc. Ing., PhD.

VEGA  1/2594/12  (int. č. 1417)

Výskum metalurgického spájania a ďalších technologických procesov spracovania horčíkových a iných ľahkých zliatin progresívnymi a ekologicky vhodnými technológiami

Turňa Milan, Prof. Ing., PhD. EWE. IWE.

KEGA  047STU-4/2012 (int. č. 1746)

Vybudovanie On-line učebne pre dynamické vzdelávanie študentov stredných a vysokých škôl z oblasti návrhu a výroby tvarovo zložitých súčiastok.

Jozef Peterka, prof. Dr. Ing.

SF - 707513  MIKON (int. č. 6515)

Priemyselný výskum silenblokov pre nadmerné zataženie pri extrémnych teplotách v oblasti priemyselného využitia

MIKON spol.s r.o. Púchov

SF - WeldCenter  (int. č. 2019)

Centrum pre výskum a vývoj v oblasti elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania

MTF STU Trnava (zodpovedný prof. Marônek)

SF - Metrológia (int. č. 2020)

Technická infraštruktúra výskumu a vývoja pre oblasť kontaktných a bezkontaktných metód merania

MTF STU Trnava (zodpovedný prof. Görög)

Req-00316-0001 (Stimuly)

Získanie nových poznatkov aplikovaného výskumu v oblasti strojárstva a materiálovej vedy pre aplikácie v nosných oblastiach priemyslu Slovenskej republiky

CEIT, a.s. Žilina (zodpovedný za MTF - prof. Šugár)