Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Vybavenie (zariadenia) ústavu pre výskum:

Laboratórium spájkovania (spoločné laboratórium s UMAT)

 • zdroj indukčného ohrevu (výkon 6 kW, nominálna frekvencia 27 kHz)
 • zdroj vysokofrekvenčného indukčného ohrevu (výkon 15 kW, nominálna frekvencia 300 kHz)
 • muflová pec do 1200 0C
 • rúrová pec do 1200 0 C, Ø rúry 2"
 • drôtová píla na vzorky do rozmeru 2"
 • lineárna mechanická píla
 • ultrazvukový generátor (400 W/40 kHz) s nástavcom na spájkovanie
 • ultrazvuková vanička
 • vákuová komôrka s oknami a výhrevným stolíkom (vákuum 10 -4 Pa), teploty krátkodobo do max. 600 0C
 • rúrková vákuová piecka s indukčným ohrevom Ø rúrky 2", rotačná výveva , vákuum 1,5 Pa, možnosť využívania rôznych atmosfér
 • zariadenie na radiačný ohrev
 • 2 fotoaparáty a makroobjektív (1:1)
 • zariadenie na automatický záznam teploty v čase

Laboratórium elektrolyticko-plazmových technológií

 • prototyp technologického zariadenia na úpravu kovových povrchov plazmovým výbojom v elektrolyte

obr1

Tribologické laboratórium

 • zariadenia na prípravu a pozorovanie metalografických vzoriek metódou optickej mikroskopie (zariadenia na prípravu metalografických vzoriek, optické mikroskopy s prídavnými zariadeniami na záznam obrazu a meranie mikrotvrdosti materiálu)

obr1

Laboratórium oblúkových metód zvárania

 • univerzálny laboratórny zvárací poloautomat s oscilátorom zváracieho horáka
 • zvárací zdroj EWM Hitech Welding Phoenix 301 Progress Pulse Force Arc
 • plynové hospodárstvo
 • weldmonitor 4.0
 • bezdotykový a dotykový teplomer

Laboratórium technológie zvárania

 • zariadenia na zváranie metódami TIG, MIG - MAG
 • poloautomatizované zváracie zariadenie na naváranie a renováciu
obr1 obr2
obr3 obr4

Laboratórium formovacích zmesí

 • laboratórny kolesový miesič LM1
 • univerzálny pevnostný prístroj Lru
 • sušiaca pec KCW100
 • trojkomorová sušička formovacej zmesi LAP3
 • mechanické osievadlo VIPO
 • vibračné osievadlo Lp2B
 • prístroj na stanovenie priedušnosti LPiR1
 • prístroj na meranie pevnosti vlome LRg
 • prístroj na stanovenie drobivosti LS
obr1 obr2

Zlievareň a formovňa

 • muflová pec LM212.11 a Linn
  • elektrická odporová udržiavacia pec PT90/13
   • elektrická odporová taviaca pec T70V
    • žíhacia pec HK255
     • muflová pec Linn
      • lopatkový miesič MUP125P a NJP50
       • komorová sušiaca pec SPBO 
       obr1 obr2
       obr3 obr4

       Laboratórium práškovej metalurgie

       • hydraulický lis PA630
       • vákuová pec PZ810
       • vibračný laboratórny mlyn

       Laboratórium technológie tvárnenia

       • zariadenie na Erichsenovu skúšku, model 102
       • excentrický lis LEN 25 P so snímačom sily Kistler
       • excentrický lis LEXN 100 C so snímačom sily Kistler
       • tabuľové nožnice CNTA 2000/6,3
       • hydraulický ohraňovací lis CTO 80
       • vretenový lis F 1730A
       • hydraulický lis Hochstein 23
       • nožnice na profily NPM 10
       • zakružovačka plechov XZJM 1000/3
       obr1 obr2
       obr3 obr4

       Laboratórium spracovania plastov

       • torzný reometer MDR 2000 – Alpha Technologies
       • digitálny tvrdomer na gumu HP 6510
       • trhačka Tinius Olsen 300 ST
       • vstrekovací lis Allrounder 370S – Arburg
       • hardvérové a softvérové vybavenie – 2xPC, 2x pracovná stanica HP, softvér CATIA V5 2013, simulačný softvér MOLDEX 3D 
       plasty 1 plasty 2 plasty 3
       plasty 4 plasty 5

       Laboratórium bezkontaktných metód merania

       • drsnomer Surfcom 5000
       • kruhomer Rundcom 60
       • súradnicový merací stroj s dotykovými a bezdotykovými meracími snímačmi Prismo Ultra
       • trojsúradnicový dotykový merací stroj pre dielenské podmienky CenterMax Navigator
       • merací stroj s počítačovou tomografiou Metrotom 1500
       bezkontaktne 1 bezkontaktne 2 bezkontaktne 3 bezkontaktne 4
       bezkontaktne 5

       Laboratórium strojárskej metrológie

       • meradlá ameracie prístroje na meranie geometrických parametrov súčiastok
       • prístroje na meranie mikrogeometrických charakteristík povrchu
       obr1 obr2
       obr3 obr4

       Laboratórium počítačovej podpory I.

       • 25x PC, projektor, reproduktory 2+1, plátno, 25x stôl astolička
       • softvérové vybavenie: PowerMill, PowerShape, FeatureCAM, ArtCAM, CopyCad, ATOS Inspection

       obr1

       Laboratórium RE-CAD-CAM-CAQ

       • laserový 3D skener ROLAND PICZA LPX-250
       • optický 3D skener GOM ATOS I350 (merací objem 250)
       • bezkontaktný súradnicový merací prístroj GOM TRITOP (kamera Fuji Fine Pix S3 Pro)
       • optický 3D skener GOM ATOS II TripleScan (merací objem 38, 100, 170, 320)
       • bezkontaktný súradnicový merací prístroj GOM TRITOP (kamera Nikon D300s)
       • hardvér asoftvér na spracovanie meraných údajov (SW: GOM ATOS Professional V7, GOM TRITOP)
       obr1 obr2

       Hala CE5AM a Laboratórium počítačovej podpory II.

       • 5-osové obrábacie centrum s výklopnou hlavou DMG HSC 105 linear
       • 5-osové ultrazvukové obrábacie centrum na obrábanie veľmi tvrdých materiálov s vysokou presnosťou DMG Sauer Ultrasonic 20 linear
       • 5-osové sústružnícke centrum sprotivretenom DMG CTX Alpha 5000
       • 5-osové CNC riadené meracie zariadenie na kontrolu rezných nástrojov Zoller Genius 3s
       • vyvažovací prístroj Haimer Tool Dynamic 2009
       • prístroj na meranie rezných síl
       • vysokotlakový kapilárny reometer
       • vstrekovací lis BABYPLAST
       • 5-osové obrábacie centrum s konštrukciou tzv. kolísky
       • 5-osové laserové obrábacie centrum - laser TruDisk 4002, robot FANUC M-710ic/50
       ce5am 1 ce5am 2
       • robotické pracoviská na delenie materiálu laserom, frézovanie tvarových súčiastok a manipuláciu s obrobkami
       • softvérové vybavenie: Systémy CAD, CAM, CAD/CAM: Delcam PowerShape, CopyCAD, ArtCAM, PowerMILL, FeatureCAM
       obr1 obr2 obr3
       obr4 obr5 obr6

       Laboratórium montáže

       • ručné montážne pracoviská
       • vibračné zásobníky
       • modely montážnych liniek aprevodov
       • automatické skrutkovacie pracovisko
       • nitovacie montážne pracovisko
       • študentská stavebnica Festo - pneumo
       obr1 obr2

       Laboratórium technológie obrábania a Laboratórium programovania NC strojov

       • konvenčné obrábacie stroje: sústruhy, frézovačky, vŕtačky a brúsky
       • CNC frézovacie centrum VMC EAGLE 1000
       • CNC sústruh TRAUB TND 300
       • CNC sústruh SUI 500 Combi
       obr1 obr2
       obr3 obr4

       Technológie používané pri výskume:

       • skúšky spájkovateľnosti, testovanie spájok a tavív
       • spájkovanie s indukčným ohrevom
       • naváranie kovových práškov so skin efektom
       • indukčné kalenie a žíhanie
       • spájkovanie s využitím ultrazvukovej energie
       • elektrické oblúkové zváranie obalenou elektródou
       • zváranie plameňom
       • zváranie a delenie laserovým lúčom
       • tepelné delenie kyslíkovo-acetylénovým plameňom a plazmovým oblúkom
       • zváranie MIG - MAG a TIG, vrátane pulzných spôsobov zvárania
       • kovanie v uzatvorených zápustkách za tepla a poloohrevu
       • inkrementálne tvárnenie
       • vstrekovanie plastov
       • vysokorýchlostné obrábanie (HSC, HSM)
       • rotačné ultrazvukové obrábanie (RUM)
       • laserové mikroobrábanie
       • meranie geometrických parametrov súčiastok
       • meranie napätí a deformácií po plastickej deformácii
       • tribologické analýzy
       • laserové 3D skenovanie
       • optické 3D skenovanie
       • fotogrametrické meranie
       • technológie reverzného inžinierstva (RE)
       • objektovo-orientované programovanie v jazyku Visual Basic

       Technológie, ktoré boli vyvinuté v rámci výskumu:

       • Tavenie vo vákuu arôznych atmosférach, vrátane kovov svysokou afinitou ku kyslíku.
        • (prof. RNDr. Milan Ožvold, PhD.,  prof. Ing. Milan Turňa, CSc.)
       • Vysokofrekvenčné naváranie kovových práškov.
        • (prof. Ing. Milan Turňa, CSc., prof. RNDr. Milan Ožvold, PhD.)
       • Spájkovanie sindukčným ohrevom.
        • (prof. Ing. Milan Turňa, CSc., prof. RNDr. Milan Ožvold, PhD., doc. Ing. Mária Behúlová, PhD.)
       • Využitie radiačného ohrevu vtechnologických procesoch.
        • (prof. RNDr. Milan Ožvold, PhD.,  doc. Ing. Martin Kusý, PhD.)
       • Očkovanie amodifikácia rýchlorezných ocelí pre odlievané rezné nástroje.
        • (prof. Ing. A. Čaus, DrSc.)
       • Výroba kovacích zápustiek metódou Shaw.
        • (doc. Ing. Matej Beznák, CSc.)
       • Výroba umeleckých odliatkov do recyklovaných sadrových zmesí .
        • (Ing. Eugen Belica, PhD.)
       • Úprava kovového povrchu plazmovým výbojom velektrolyte .
        • (doc. Ing. Štefan Podhorský, PhD.)
       • Tvorba 3D CAD modelov z fotografií metódou FKM.
        • (Ing. Ladislav Morovič, PhD.)