Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií
Medzinárodné projekty
Projekt Číslo grantu Interné číslo Názov projektu Názov projektu v anglickom jazyku Ústav Vedúci Doba riešenia Typ projektu (domáci-D, zahraničný-Z)
Projekty riešené v roku 2011
6. RP MANUNET-2008-SK-001, program ERA-NET 1304 Viackriteriálna optimalizácia výroby osovo-symetrických rotačných súčiastok z tenkých plechov združeným ohýbaním za rotácie - výskum a vývoj Multivariate optimization of the metal spinning processes-research and development (Met-Spin) UVTE prof. Ing. P. Šugár, CSc. 2009-11 Z
 
Projekt Číslo grantu Interné číslo Názov projektu Názov projektu v anglickom jazyku Ústav Vedúci Doba riešenia Typ projektu (domáci-D, zahraničný-Z)
Projekty riešené v roku 2011
Delcam PLC - cooperation agreement 2/DELCAM-MTF/2008     Towards common research project in area CA technologies in machining UVTE prof. Dr. Ing. J. Peterka 2008-11 Z