Prejsť na obsah
Ústav výskumu progresívnych technológií

fyz
Photo: esa.int, kepler.nasa.gov

Výskum oddelenia fyziky a chémie je zameraný na oblasti: vývoja a aplikácie tzv. "couplet cluster" metódy,  výpočtov vlastností kovových klastrov "ab initio", presných výpočtov molekulárnych NMR vlastností vrátane relativistických a solvatačných efektov, výpočetov hyperplôch potenciálnej energie pre teoretickú infračervenú spektroskopiu, výpočtov atmosferickej chémia, modelovania materiálových rozhraní a ich vplyv na termodynamické vlastnosti nano-vrstiev, rýchlych stochastických variácií jasnosti "červený šum" akréčnych procesov v dvojhviezdach a aktívnych galaktických jadrách, Monte carlo simulácie červeného šumu a analýza družicových dát misií Kepler a XMM-Newton.

V rámci aplikovaného výskumu pre priemysel boli doteraz v rámci oddelenia riešené problémy v oblasti vývoja softvéru pre modelovanie magnetických polí v okolí cievok v elektromagnetických relé (Hengstler/ Danaher) a v oblasti dizajnovania a optmalizácie vysokovýkonných ultrazvukových vysielačov ( Kraintek).

Oddelenie využíva výpočtové zdroje HPC klastra Slovenskej technickej Univerzity a Slovenskej akadémie vied.

Oddelenie spolupracuje s viacerými Univerzitami a výskumnými centrami vo sevete ako napr.: Oddelenie astronómie Kyótskej univerzity, Japonsko; Ústav organickej chémie, Poľská akadémia vied; EMPA, Švajčiarske federálne laboratóriá pre materiálový výskum a technológie, Dubendorf, Švajčiarsko; ESAC, Európska vesmírna agentúra (ESA), Madrid, Španielsko; Cadarache, Saint-Paul-lez-Durance, Francúzsko; GSMA, Reimská Univerzita Champagne-Ardenne, Reims, Francúzsko.

Oblasti výskumu oddelenia fyziky a chémie

  • Vývoj a aplikácie metód spriahnutých klastrov
  • Ab initio výpočty vlastnosti kovových klastrov
  • Presné výpočty NMR vlastnosti molekúl
  • Výpočet hyperplôch potenciálnej energie pre teoretickú infračervenú spektroskopiu, výpočtová atmosférická chémia
  • Ab initio modelovanie rozhraní povrchov materiálov a vplyv na termodynamické vlastnosti nanovrstiev
  • Rýchle stochastické variácie jasnosti (červený šum) akrečných procesov v interagujúcich dvojhviezdách a aktívnych galaktických jadrách
  • Monte Carlo simulácie červeného šumu a analýzy družicových dát z misií Kepler a XMM-Newton