Prejsť na obsah
Ústav výskumu progresívnych technológií

auto

V oblasti priemyselnej automatizácie, zberu a spracovania údajov, elektroniky a mikroelektroniky poskytuje oddelenie podporu ostatným zložkám ústavu i fakulty. Vybavenie centra umožňuje okrem iného vykonávať testy s využitím analógovo-digitálneho simulátora pripojiteľného na reálne zariadenia, priemyselného kamerového systému a ďalších technológií.

  • Oblasti základného a aplikovaného výskumu:
  • Automatizácia a inžinierstvo riadenia v priemysle
  • Umelá inteligencia, strojové učenie, interakcia človek - robot, robotika
  • Modelovanie, simulácia a optimalizácia výrobných procesov a systémov
  • Big data a získavanie znalostí z výrobných databáz v hierarchickom riadení procesov
  • Matematické modely a reprezentácie (systémy s rýchlou spätnou väzbou)
  • Počítačové videnie a spracovanie obrazu
  • Vývoj softvéru (GIS , telemetrické systémy, Distribuované riadiace systémy)

Oblasti aplikácie výskumu oddelenia automatizácie, informatiky a aplikovanej matematiky

  • Priemysel: Simulačne štúdie materiálového toku, výrobných procesov a logistiky, analýza súčasného a plánovaného stavu, podpora pre rozmiestňovanie pracovísk a vytváranie výrobnej dispozície, návrh nového layoutu
  • Automatizácia: Inteligentné robotické systémy, počítačové videnie, strojové učenie, spracovanie obrazu v rôznych oblastiach výskumu. Návrh a analýza algoritmov z oblasti umelej inteligenciie - hlboké neurónové siete.