Prejsť na obsah
Študenti

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Lukáša Piknu, denného doktoranda

Materiálovotechnologickej fakulty STU Trnava v študijnom odbore "strojárske

technológie a materiály" sa bude konať dňa 17. 04. 2008 o 10.00 hod.

na MTF STU Trnava, Paulínska 16, Trnava, zasadačka dekana.

Názov dizertačnej práce: "Korózne vlastnosti zvarových spojov dvojfázových

ocelí vyhotovených laserovým lúčom".