Prejsť na obsah
Študenti

 

Pravidlá pre publikovanie

Štátne skúšky

Postup odovzdávania záverečných prác do AIS na STU v členení (zmena od 25.04.2022):

Instructions for submission of final (bachelor, diploma,dissertation) thesis at STU for students (change from 25.04.2022)

 

Tlačivá

Ďalšie informácie k štúdiu