Prejsť na obsah
Vedenie

(funkčné obdobie 01. 11. 2010 - 31. 10. 2014)
(funkčné obdobie 01. 11. 2014 - 31. 10. 2018)
(funkčné obdobie 01. 11. 2018 - 31. 10. 2022)

(aktuálne zloženie platné od 01. 11. 2018)

Interní členovia
1. prof. Ing. MILOŠ ČAMBÁL, CSc. predseda VR
   
2. prof. Ing. PETER ŠUGÁR, CSc. podpredseda VR
   
3. prof. Ing. KAROL BALOG, PhD.  
4. prof. Ing. ĽUBOMÍR ČAPLOVIČ, PhD.  
5. prof. Ing. ALEXANDER ČAUS, DrSc.  
6. doc. Ing ROMAN ČIČKA, PhD.  
7. prof. Ing. MÁRIA DOMÁNKOVÁ, PhD.  
8. doc. Ing. MARIANA DERZSI, PhD.  
9. doc. Ing. KRISTÍNA GERULOVÁ, PhD.  
10. prof. Ing. ROMAN KOLEŇÁK, PhD.  
11. Dr.h.c. prof. Dr. Ing.  OLIVER MORAVČÍK  
12. prof. Ing. PETER SAKÁL, CSc.  
13. prof. Ing. MAROŠ SOLDÁN, PhD.  
14. prof. Ing. ĽUBOMÍR ŠOOŠ, PhD.  
15. doc. Ing. MAXIMILIÁN STRÉMY, PhD.  
16. prof. Ing. PAVOL TANUŠKA, PhD.  
17. prof. Ing. PAVEL VAŽAN, PhD.  
18. prof. h.c. prof. Ing. KAROL VELÍŠEK, CSc.  
   
Externí členovia:
19. Ing. MIROSLAV BOŽIK, PhD. člen predstavenstva a riaditeľ divízie JAVYS, a. s.
20. prof. Ing. IVO HLAVATÝ, Ph.D. dekan FS VŠB TU Ostrava
21. Dr.h.c. Ing. JAROSLAV HOLEČEK, PhD., host. prof. zväz automobilového priemyslu SR
22. doc. Ing. BŘETISLAV JANOVSKÝ, Dr. riaditeľ VaV OZM Research, s r.o.
23. Ing. ĽUBOŠ  LOPATKA, PhD. generálny riaditeľ VUZ, z.z.p.o.
24. prof. Dr. Ing. MILAN SÁGA dekan SjF ŽU Žilina
25. Dr.h.c. prof. Ing. JOZEF ŽIVČÁK, PhD. MPH. dekan Strojnícka fakulta TU v Košiciach
26. Mgr. MARTIN VENHART, PhD. člen Predsedníctva SAV
27. prof. RNDr. MIROSLAV URBAN, DrSc. člen akreditačnej komisie

 

Rokovací poriadok VR MTF STU

 

Za správnosť: Peter Šugár

 

Aktualizované: 5.11.2018