Prejsť na obsah
Vnútorné a zahraničné vzťahy
ODDELENIE PUBLIC RELATIONS 
vedúca oddelenia:
PaedDr. Daša Zifčáková
tel. : +421 906 068 kl. 384
        
+421 918 646 034
zifcakova