Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Tvorba nástrojov a budovanie partnerského prostredia fakulty pre hospodársku prax vychádza z dlhodobého cieľa MTF STU v oblasti zvyšovania miery zodpovednosti za prenos poznatkov do praxe. Nástroje pre rozvoj inovatívnych foriem transferu výsledkov výskumu, vývoja a vzdelávania určujú pridanú hodnotu poznatkových a transformačných procesov na fakulte. Práve týmto témam bol venovaný rozhovor s predstaviteľmi vedenia fakulty a vybranými pracovníkmi, kde boli predstavené súčasné aktivity. Príspevok bude opakovane odvysielaný v krajskom televíznom vysielaní ( 26.11., 3.12., 10.12. a 17.12.2013 vždy v čase 8.20 hod., 15.45.hod. a 20.20 hod. ).

Vy si ho môžete pozrieť už teraz TU.