Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Aktivita 1.1 (plán 2 články v časopise)

Aktivita 2.1 (plán 1 článok v časopise)

Aktivita 2.2 (plán 1 článok v časopise)

Aktivita 3.1 (plán 2 články v časopise/zborníku)

Aktivita 3.2 (plán 1 článok v časopise)

 • Článok - v tlači

Leták projektu

Web stránka projektu

Poster projektu

Roll-up projektu

Označenie projektu

Televízne vysielanie

Publicita projektu na stránke projektu:

 • na veľtrhoch
 • na pracovných cestách (správy)
 • na prezentáciách vo firmách
 • na vytvorenom portáli firiem
 • v databáze ponuky spolupráce s praxou
 • pri právnom poradenstve
 • v profilových prednáškach
 • na videonahrávkach technologických procesov
 • prezentácie ústavov
 • v prednáškových blokoch pre cieľovú skupinu
 • na All-in-one zariadeniach