Prejsť na obsah
rozvoji, spolupráci a Centrách Excelent.

Základný aj aplikovaný výskum bude zameraný na úpravy povrchových vlastností materiálov.

Výskum bude využívať technológie ako iónová implantácia (II), zmiešavanie pomocou iónového lúča (IBM) a povlakovanie pomocou iónového lúča (IBAD), ako aj pulzovanie pomocou plazmy, nepulzovanie, reaktívne a nereaktívne procesy, pri ktorých vysokoenergetické ióny tvoria rozhodujúcu zložku implantačných procesov.