Prejsť na obsah
rozvoji, spolupráci a Centrách Excelent.
 • Strategický cieľ:
  • modernizácia vzdelávacej infraštruktúry STU umožní postupne stať sa prostredníctvom výstupov v oblasti vzdelávania, ako aj vedeckej činnosti jedným zo základných hnacích elementov rozvoja v Trnavskom kraji
  • modernizácia vzdelávacej infraštruktúry STU výrazným spôsobom zlepší podmienky pre realizáciu špičkového výskumu na univerzite
  • výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu technickej infraštruktúry špičkových pedagogických pracovísk v ich prioritných oblastiach so strategickým rozvojovým potenciálom
  • lepšia infraštruktúra STU umožní lepšiu kooperáciu a interakciu spraxou, čo taktiež prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu,vytvorí nové pracovné príležitosti a zvýši kvalitu ľudského potenciálu regiónu,
  • vytvorí priaznivé podmienky pre prenos nových poznatkov do praxe - postoj STU v kontexte klastrových iniciatív v trnavskom kraji z oblasti automobilového a elektrotechnického priemyslu.

PREDTÝM

TERAZ

obr1 obr2
obr3 obr4
obr5 obr6
obr7 obr8
obr9 obr10
budova T budova T
obr 8 obr 8.1
obr 9 obr 9.1
obr 10 obr 10.1
obr 11 obr 11.1
obr 12 obr 12.1
obr 13 obr 13.1
obr 14 obr 14.1