Prejsť na obsah
Uchádzači

10:00    Otvorenie 1, Aula profesora Adamku. Predstavenie možností štúdia na MTF STU. Kvalitné technické                        vzdelanie a uplatniteľnosť absolventov v praxi. Diskusia so 14-timi úspešnými absolventmi MTF STU,                        prípadne zástupcami firiem.

11:15    Exkurzie na jednotlivé ústavy a športoviská z Foyer budovy T02 cca každých 30 minút, osobné diskusie s                  absolventmi.

13:30    Vydávanie pečiatok o návšteve DOD. 

14:30    Otvorenie 2, Aula profesora Adamku. Predstavenie možností štúdia na MTF STU.

15:00    Exkurzie na jednotlivé ústavy a športoviská z Foyer budovy T02.

16:30    Vydávanie pečiatok o návšteve DOD.