Prejsť na obsah
Uchádzači
 • 9:00 - 9:04
  • Intro, príhovor dekana
 • 9:05 - 9:30
  • Materiály (nanomateriály, materiálový dizajn, plasty, kovy, kompozity, supravodiče)
 • 9:05 - 9:30
  • Výrobné technológie, počítačová podpora (aditívne technológie, CAD, CAM, CNC, simulácia procesov, robotika, digitalizácia, virtuálna realita, virtuálne dvojča)
 • 9:30 - 10:00
  • Informatika, mechatronika, automatizácia (databázy, internetové technológie, modelovanie a simulácia, robotizácia)
 • 10:00 - 10:30
  • Manažment, kvalita, personálna práca (optimalizácia procesov, riadenie, kvalita)
 • 10:30 - 11:00
  • Integrovaná bezpečnosť (bezpečnosť životného prostredia, BOZP, požiarna bezpečnosť)
 • 11:00 - 11:25
  • Študenti diskutujú o štúdiu na MTF
 • 11:25 - 12:00
  • Prečo MTF?
 • 12:00 - 12:05
  • Najzaujímavejšia vzorka z laboratória
 • 12:05 - 12:20
  • Čo ma fascinuje na mojej práci na MTF?
 • 12:20 - 12:45
  • Ako prax hodnotí našich absolventov? PSA Groupe, Schaeffler a ďalší.