Prejsť na obsah
Ústav materiálov
   Ústav materiálov vznikol 1. januára 2007 na základe rozhodnutia Akademického senátu  MTF STU zo dňa 20. 12. 2006. Bol vytvorený spojením katedry materiálového inžinierstva, katedry nekovových materiálov a katedry fyziky. Ústav pripravuje materiálových odborníkov s kvalifikáciou bakalára, inžiniera a doktora, ktorí sa dobre uplatňujú vo výrobných spoločnostiach aj výskumných ústavoch. V pedagogickej, výskumnej aj expertíznej činnosti sa ústav zameriava na komplexnú materiálovú analýzu kovov, zliatin, plastov, skiel aj keramiky. Úspešne kooperuje s medzinárodne významnými výrobnými spoločnosťami (Böhler-Edelstahl, Bekaert a pod.), univerzitami (POSTECH, TU Viedeň, Ljubljanska univerzita a pod.) a výskumnými ústavmi (IFW Drážďany, FZD Rosendorf, IJS Ljubljana a pod.). Ústav svojimi výsledkami významne prispieva k rozvoju Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave a jej pozitívnemu imidžu.