Prejsť na obsah
Ústav materiálov

číslo útvaru

názov útvaru

Riaditeľ /vedúci, zástupcovia a vedúci katedry- sekretariát

kompetencie

telefón

mail

061*

Ústav materiálov

prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.

riaditeľ ústavu

0918 646 043

lubomir.caplovic@stuba.sk

Ústav Materiálov

Ing. Roman Moravčík, PhD.

I. zástupca pre vnútorný a vonkajší styk

0918 646 044

roman.moravcik@stuba.sk

Ústav Materiálov

prof. Ing. Peter Jurči, PhD.

ZR pre VVČ a ZS

0918 068 393

peter.jurci@stuba.sk

Ústav Materiálov

doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.

ZR pre pedagog.činnosť

0918 646 024

maria_hudakova@stuba.sk

sekretariát

Ing. Monika Pavlovičová

0918 646 038

monika.pavlovicova@stuba.sk