Prejsť na obsah
Ústav materiálov

Sekretarát Ústavu materiálov

Ekonomické záležitosti a podnikateľská činnosť ústavu

 
Ing. Monika Pavlovičová
e-mail: monika.pavlovicova@stuba.sk
kancelária:
NC-320
Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť ústavu

 
Ing. Katarína Štibraná
e-mail.: katarina.stibrana@stuba.sk
kancelária: NC-320

tel.: +421 908 674 091
mob.: +421 918 646 038

Ústav materiálov
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
J. Bottu 8857/25
917 24 Trnava
Slovenská Republika