Prejsť na obsah
Ústav materiálov

Študentská vedecká konferencia 2013 na UMAT

Dňa 21. marca 2013 sa uskutoční  Študentská vedecká konferencia (ŠVK) 2013. Bude sa realizovať v dvoch odborných sekciách:

Inžinierstvo kvality produkcie

miestnosť T-223, čas začiatku 09:00 hod.

Materiálové inžinierstvo

miestnosť T-202, čas začiatku 09:00 hod.

Zloženie jednotlivých komisií ŠVK je uvedené na stránke:

Odporúčania na vypracovanie písomnej časti ŠVK sú uvedené na stránke:

Tlačivo prihlášky na ŠVK sa nachádza na stránke:

V sekcii Inžinierstvo kvality produkcie budú prezentované nasledovné témy:

Ústav materiálov   ŠVK 2013

Sekcia „Inžinierstvo kvality produkcie“

“Engineering of Production Quality“

 

názov prezentovanej práce

 

meno riešiteľa práce

meno vedúceho práce

 

1

Uplatňovanie štatistických metód pri zlepšovaní výrobného procesu

Application of statistical methods for improvement of the production process

Matej Němec

Ing. Marta Kučerová, PhD.

 

2

Aplikácia Lean Six Sigma v podnikovej praxi

Application of Lean Six Sigma in the company practice

Lucia Bínovská

 

Ing. Marta Kučerová, PhD.

 

3

Uplatňovanie DOE v manažérstve kvality

Application of  DOE in the quality management

Petra Niklová

 

Ing. Marta Kučerová, PhD.

 

4

Zlepšovanie procesov vo fáze vývoja produktu

Processes Improvement in Product Design Phase

Bc. Marián Drábik

 

 

Ing. Yulia Šurinová, PhD.

 

 

 

5

Návrh implementácie systému  manažérstva reklamácií

The proposal for implementation of complaints management system

Bc. Monika Modrovská

 

Ing. Jana Urdzíková, PhD.

 

 

6

Zlepšenie manažérstva reklamácií v priemyselnom podniku

Improving management of complaints in an industrial company

Bc. Michaela Nádaská

 

 

Ing. Jana Urdzíková, PhD.

 

 

 

V sekcii Materiálové inžinierstvo budú prezentované nasledovné témy:

Ústav materiálov   ŠVK 2013

Sekcia „Materiály“

“Materials“

 

názov prezentovanej práce

 

meno riešiteľa práce

meno vedúceho práce

 

1

Tepelné vlastnosti polymérov

Thermal properties of polymeric materials

Matej Biroš

 

Ing. Natália Navrátilová

2

Charakterizácia vrstiev v HTS páskach typu (RE)BCO prostredníctvom laserovej konfokálnej mikroskopie

Characterization of layers in HTS tapes based on (RE)BCO using laser scanning confocal microscopy

Marcel Bosý

 

Dr. Marcela Pekarčíková

3

Štúdium mikroštrukrúry komplexnej kovovej zliatiny

Investigation of microstructure of complex metallic alloy

Marián Klobučník

Ing. Ivona Černičková, PhD.

4

Modelovanie fázových rovnováh v materiálových systémoch s využitím programu Thermo-Calc

Modelling of phase equilibria in materials systems using Thermo-Calc software

Miriama Kořínková

Ing. Roman Čička, PhD.

5

Od atómov ku tuhej fáze: Ab- initio výpočty fyzikálno- chemických vlastností

Atoms to solid phase: Ab- initio calculations of physical and chemical properties

Martin Krupa

Mgr. Filip Holka, PhD.

6

Štúdium mikroštruktúry austenitickej koróziivzdornej ocele AISI 316 po izotermickom žíhaní na teplote 750 °C

Study of microstructure of austenitic stainless steel AISI 316 after isothermal annealing at 750 °C

Balázs Nagy

Ing. Edina Kocsisová

7

Mechanické vlastnosti vystuženého penového hliníka

Mechanical properties of reinforced aluminum foam

Daniela Repková

Ing. Ľubomír Orovčík

8

Tokové vlastnosti biodegradovateľných plastov a zmesí

Rheological properties of biodegradable plastic materials and blends

Veronika Straková

Ing. Natália Navrátilová

9

Charakteristika mikroštruktúry austenitickej Cr-Mn-N ocele (P560) po izotermickom žíhaní

Microstructural characterization of Cr-Mn-N (P560) austenitic stainless steel after isothermal annealing

Erik Šutovec

Ing. Kristián Šalgó

10

Topografia supravodivej vrstvy v páskovom supravodiči

Topography of superconducting layer in a tape superconductor

Michal Vrbovský

Mgr. Michal Skarba, PhD.

 

11

Difúzne boridovanie ocele W302 pre prácu za tepla

Diffuse boronizing of hot work tool steel W302

Ján Záchenský

Ing. Jana Bohovičová

12

Difúzne boridovanie ocele K720 pre prácu za studena

Diffuse boronizing of cold work tool steel K720

Marek Švejcha

Ing. Jana Bohovičová