Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Číslo projektu:

11230220391

Slovenský názov:

Modulárny systém dištančného vzdelávania v projektovom manažmente s podporou e-learningu a informačných technológií.

Anglický názov:

Modular system of distance education in project management with e-learning and information technologies support

Doba riešenia:

01.04.2006 - 30.09.2008

Koordinátor projektu:

MŠ SR

Zodpovedný riešiteľ:

Ing. Peter Ončák

Fotogaléria:

Kurz „Project Cycle Management" (13. - 15. 11. 2006)

Katedra

Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu