Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Projekt: Výskum vplyvu aplikácie Games Learning na efektivitu vzdelávacieho procesu novo akreditovaného predmetu: Základy priemyselného inžinierstva

1

Hlavným cieľom projektu „Výskum vplyvu aplikácie Games Learning na efektivitu vzdelávacieho procesu novo akreditovaného predmetu: Základy priemyselného inžinierstva“ je rozvoj a skvalitnenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom aplikácie Games Learning vo výučbe novo akreditovaného predmetu: Základy priemyselného inžinierstva.

Doba trvania projektu je 10 mesiacov (8.7. 2015 – 30.4. 2016)

Cieľovou skupinou projektu sú študenti študijného programu „Priemyselné manažérstvo“.

Osoba zodpovedná za projekt: Ing. Rastislav Beňo, PhD.

2

Projekt je financovaný z prostriedkov Nadácie Volkswagen Slovakia z grantového programu „Rozvíjať technik(o)u“.