Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Dňa 8. apríla 2010 sa na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave konal 14. ročník ŠVOČ. Prezentované práce boli prevažne spracované v ppt. formáte. Úroveň prác posudzovali dve odborné komisie zložené z pedagogických a výskumných pracovníkov UPMK.

V každej sekcie boli tri najlepšie práce ocenené diplomom dekana MTF STU a finančnou odmenou (mimoriadne štipendium). 

Výsledky ŠVOČ 2010:

Sekcia: Priemyselné inžinierstvo, manažment a kvalita 1

Umiestnenie

Názov práce

Vedúci práce

1.

Bc. Martin Beluský

Návrh počítačového programu pre rozmiestnenie pracovísk v priestore

doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.

2.

Bc. Katarína Drieniková

Návrh strategických cieľov záujmových skupín v rámci navrhnutej stratégie CSR v spoločnosti KONŠTRUKTA - Industry, a.s.

prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Ing. Gabriela Hrdinová

3.

 

Katarína Bachratá

Návrh opatrení na využívanie environmentálneho označenia výrobkov podľa normy ISO 14 020 v ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava v kontexte stratégie CSR

prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Ing. Gabriela Hrdinová

Sekcia: Priemyselné inžinierstvo, manažment a kvalita 2

Umiestnenie

Názov práce

Vedúci práce

1.

Bc. Tomáš Naňo

Využitie metódy AHP pri rozhodovaní environmentálne orientovanom rizikovom manažmente v podniku

SE, a.s. EBO

Prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Ing. Gabriela Hrdinová

2.

Bc. Matej Pecháček

Návrh konkrétnych indikátorov merania podľa modelu CAF

Doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.

3.

Bc. Miriama Špaleková
Bc. Tomáš Kollár

Identifikácia manažérskych kompetencií na jednotlivých stupňoch riadenia

Doc. Ing. Andrea Holková, PhD.

Fotogaléria