Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

7. Rámcový program

  

Číslo projektu:

ERDC

Slovenský názov:

Projekt na podporu výskumných klastrov v strednej Európe

Anglický názov:

Emergence of research driven clusters in central Europe

Doba riešenia:

01.06.2008 - 30.05.2010

Koordinátor projektu:

BIC Bratislava, spol. s r.o.

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Renáta Nováková, PhD.

 

  

Číslo projektu:

Diversity

Slovenský názov:

Zlepšenie rodovej diverzifikácie (rovnosti zastúpenia žien a mužov) v manažmente inštitúcií materiálového výskumu.

Anglický názov:

Improving the gender diversity of management in materials research institutions

Doba riešenia:

01.01.2009 - 31.12.2011

Koordinátor projektu:

dipl. Ing. Rolf Pfrengle

Zodpovedný riešiteľ:

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík

 

  

South East Europe Transnational Cooperation Programme :

  

Číslo projektu:

SEE/A/594/1.2/X

Anglický názov:

The international cooperation network of educational and research institution with subcontractors and other bodies active in Automotive Industry

Doba riešenia:

01.12.2009 - 28.02.2012

Projektový tím:

doc. Ing. Miloš Čambál, CSc., Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ing. Miriam Šefčíková, PhD., Ing. Zdenka Gyurak-Bábeľová, PhD., Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD., doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.