Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave je koordinátorom projektu Vyšehradského fondu č. 21310155 s názvom "Festival vedy ako platforma pre posilnenie spolupráce medzi univerzitami V4 krajinami".

visegrad_fund

Hlavným zámerom projektu je vytvoriť základ pre aktívnu vedeckú spoluprácu medzi krajinami V4 prostredníctvom výmeny osvedčených postupov a prenosu vedomostí. Je príležitosťou pre prepojenie akademických a podnikateľských inštitúcií z krajín V4, ktoré zabezpečí spoluprácu v oblasti výskumu, vzdelávania a zvýši medzinárodnú mobilitu vysokoškolských učiteľov a študentov. Taktiež prispeje k popularizácii vedy pre odborníkov a verejnosť a zabezpečí pokračovanie činnosti do budúcnosti.

Doba realizácie je od 1.9.2013 do 31.08.2014.

Projekt je realizovaný prostredníctvom grantu Vyšehradského fondu.

 

Partneri

logo_mtf

Líd partner: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Krajina: Slovenská republika

Typ: akademická inštitúcia

Projektový koordinátor: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

  
uni_pl

Partner č. 1: Univezita Zielóna Góra

Krajina: Poľsko

Typ: akademická inštitúcia

Lokálny koordinátor: Ing. Anna Saniuk, PhD.
Partner projektu bude participovať pri príprave workshopu, monografie pre tlač a organizácii Festivalu vedy na Slovensku, ktorý má v Poľsku tradíciu už od roku 2004.
uni_plzen

Partner č. 2: Západočeská univerzita v Plzni

Krajina: Česká republika

Typ: akademická inštitúcia

Lokálny koordinátor: Ing. Michaela Krechovská, PhD.
Partner projektu bude participovať pri príprave workshopu a organizácii Festivalu vedy na Slovensku, ktorý má v Poľsku tradíciu už od roku 2004. Partner bude publikovať monografiu.
uni_miskolc

Partner č. 3: Univerzita v Miskolci, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

Krajina: Maďarsko

Typ: akademická inštitúcia

Lokálny koordinátor: Prof. Dr. Patkó Gyula
Partner projektu bude participovať pri príprave workshopu a organizácii Festivalu vedy na Slovensku, ktorý má v Poľsku tradíciu už od roku 2004. Partner bude publikovať monografiu.

 

Cieľové skupiny

  • Akademickí pracovníci, študenti, výskumní pracovníci, priemyselné podniky manažéri – môžu využiť získané poznatky ako základ pre výskum, vo výučbe aj vo vzdelávacích materiálov. Budú mať príležitosť na nadviazanie nových kontaktov pre prípadnú vedeckú a obchodnú spoluprácu. Získajú možnosť zapojiť sa do rôznych výmenných programov v rámci krajín V4. Nemenej dôležité je zahrnutie sociálnych sietí, ktoré im umožnia zostať v úzkom kontakte s aktualizáciou informácií a výsledkov výskumnej činnosti.
  • Široká verejnosť – prínosom budú odborné vedomosti, čo bude mať za následok rastúceho dopytu po technických študijných odborov.

 

Udalosti a fázy

Udalosti

Udalosť

Mesto

Krajina

Od

Do

Mobilita

Zielóna Góra

PL

13/01/2014

14/02/2014

Mobilita

Trnava

SK

01/04/2014

01/05/2014

Mobilita

Trnava

SK

01/04/2014

01/05/2014

Mobilita

Trnava

SK

01/04/2014

01/05/2014

Workshop

Trnava

SK

01/04/2014

01/05/2014

Festival vedy

Trnava

SK

01/04/2014

01/05/2014

Fázy

Od

Do

Popis fázy

09/2013

08/2014

projektový manažment

10/2013

12/2013

website a aktualizácia na sociálnych sieťach

01/2014

02/2014

mobilita: SK  - PL

04/2014

05/2014

mobilita: PL, CZ  a HU na SK

04/2014

05/2014

workshop “Visegrad Cooperation: Scientific Cross-Cultural Best Practice Exchange and Knowledge Transfer and Festival of Science in Trnava”

02/2014

07/2014

príprava monografie

08/2014

08/2014

Hodnotenie projektu, príprava finančnej a záverečnej správy

 

Diseminácia

… v príprave ...

 

Fotogaléria

… v príprave ...

 

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na v4@gmail.com alebo projektového koordinátora doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

visegrad_fund

Váš V4 Slovak.Polish.Czech.Hungarian projektový tím!

Webstránka: www.mtf.stuba.sk/english.html?page_id=10236

Viac: www.mtf.stuba.sk/english.html?page_id=10243