Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
eu future

Projekt ALTECS „Výmena vedomostí v rámci alternatívneho hospodárskeho systému na podporu udržateľného regionálneho rozvoja“ realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 Ekonomická univerzita Viedeň, rakúske Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a životného prostredia, Hospodárska komora Viedeň a Trnavská regionálna komora SOPK a Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita Bratislava.

Projekt ALTECS je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Dôležitou súčasťou projektu ALTECS je trojtýždňová letná univerzita, počas ktorej si 40 študentov – 20 z Rakúska a 20 zo Slovenska, rozšíri svoje znalosti z oblasti udržateľného rozvoja regiónu prostredníctvom prednášok, seminárov a exkurzií.

Trvanie projektu: od 1.9.2013 do 31.12.2014

Projektový manažér: Doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Webstránka projektu ALTECS: http://www.rce-vienna.at/altecs/sk/

Vypracovali:  Jaromíra Vaňová, Helena Fidlerová