Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Prvý týždeň semestra navštívili Ústav výrobných technológií Ing. Katarína Líšková, PhD. a Ing. Ján Líška, PhD. učitelia z Kecskemét College, College of Mechanical Engineering and Automation (KEFO GAMF) z Maďarska.

V rámci učiteľského pobytu cez program Erasmus sa dňa 25.9.2013 uskutočnila prednáška v rámci seminárov ÚVTE na tému:

  1. Štúdium na Kecskemét College.
  2. Výskum na Kecskemét College v oblasti obrábania vybraných ťažkoobrábateľných materiálov.

Bývalým absolventom našej fakulty ďakujeme za cenné informácie.

obr1

obr2

obr3

obr4

obr5