Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Sekretariát Ústavu výrobných technológií:

Gabriela Zárecká
zarecka
tel: +421 906 068 319
tel: +421 918 646 037
e-mail: gabriela.zarecka@stuba.sk 
Webstránka:  Ústav výrobných technológií
Označenie kancelárie: T - 122

Poštová adresa:

Ústav výrobných technológií
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Jána Bottu 2781/25
917 24 Trnava