Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Riaditeľ ústavu

Director

 

Ing. Ivan Buranský, PhD.

 

Zástupca riaditeľa pre vedu a výskum

Vice Director for Science and Research

Prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.

Zástupca riaditeľa pre zahraničné a vnútorné vzťahy

Vice Director for Foreign and Internal Relations

Doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.

Zástupca riaditeľa pre vzdelávanie

Vice Director for Education

Doc. Ing. Augustín Görög, PhD.

Zástupca riaditeľa pre podnikateľskú a laboratórnu činnosť

Vice Director for Business and Laboratory Activities

Ing. Jozef Bárta, PhD.

Manažér
pre propagáciu a digitálny marketing

Manager for Propagation and Digital Marketing

Doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.

Sekretariát

Secretary

Gabriela Zárecká

Zuzana Sorádová

 

Katedra

Department

Vedúci katedry/Head of Department (Department Manager)

Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (KOPT)

Department of Machining and Computer Aided Technologies

Doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. 

Katedra tvárnenia kovov a plastov (KTKP)

Department of Forming of Metals and Plastics

Doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.

Katedra výrobných zariadení a systémov (KVZS)

Department of Production Devices and Systems

Doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.

Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (KZPM)

Department of Foundry and Powder Metallurgy

Ing. Martin Bajčičák, PhD.

Katedra zvárania a spájania materiálov (KZSM)

Department of Welding a Joining of Materials

Prof. Ing. Milan Marônek, PhD.