Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

V dňoch 23. – 24. 6. 2017 sa doktorand UVTE Ing. Igor Kostolný zúčastnil medzinárodnej konferencie “International Forum on Green Materials and Processing Technology for Circular Economy“ organizovanej na pôde Beijing University of Technology v Pekingu, China.  Na konferencií sa zúčastnil posterovej sekcie, kde predstavil poster s názvom „Flux less soldering of metal matrix composite using ultrasound energy“, ktorý bol vyhodnotený ako najlepší poster. Konferencie sa zúčastnilo 120 účastníkov z 10 krajín.

 

Fotogaleria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty(www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.