Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Nadpisy (zvýraznené) urobiť ako hypertextové prepojenia, pod ktorými bude text a fotky:

Slávnostné otvorenie Laboratória pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby

Dňa 12.2.2014 sa konalo na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave slávnostné otvorenie Laboratória pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby.

Tohto podujatia sa zúčastnilo vedenie Materiálovotechnologickej fakulty STU, riaditelia ústavov a jednotlivých odborov, ako aj ďalší zamestnanci MTF STU.

Projekt bol realizovaný s podporou agentúry ASFEU so štrukturálnych fondov EÚ.

3loga

Fotogaléria