Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

V dňoch 24. - 26. januára 2018 sa zamestnanci z Ústavu výrobných technológií Ing. Roman Ružarovský, PhD. a Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD. zúčastnili odborného workshopu pre akademickú obec priamo v sídle spoločnosti B&R automation, člen skupiny ABB Group, Eggelsberg, Rakúsko. Odborný program bol zameraný na oblasť vývoja a inovácií v priemyselnej automatizácii, Industry 4.0 vo vývoji a v reálnej výrobe. Program bol jednoznačne zaujimavý z hľadiska pozorovania ako pracuje jeden z najväčších svetových inovátorov v priemyselnej automatizácii. Odborný program pripravili a odborne zastrešili zamestnanci Ing. Marek Mašláni a Martin Majer so spoločnosti B+R automatizace, s.r.o.. S firmou sa rozvíja spolupráca na báze prednášok a možnosti riešenia diplomových prác.

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.