Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Dňa 25.5.2017 sa ukončil pilotný kurz pneumatického riadenia pre žiakov
základných škôl mesta Trnava, v rámci projektu vzájomnej spolupráce MTF STU, Mesta Trnava a firmy FESTO spol. s r.o.. Dňa 18.5.2017 v rámci návštevy podniku Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. mali žiaci možnosť vidieť ukážky riadenia v praxi. Pri ukončení kurzu pán viceprimátor Mgr. Tibor Pekarčík odovzdal žiakom certifikáty o úspešnom absolvovaní a poprial veľa úspechov pri ďalšom štúdiu a hlavne rozhodovaní pri voľbe strednej školy. V závere poďakoval viceprimátor Mgr. Tibor Pekarčík lektorkám Ing. Miriam Matúšovej, PhD. a Ing. Erike Hruškovej, PhD. za úspešné zrealizovanie praktických cvičení a poprial veľa úspechov pri tvorbe ďalších, ktoré majú motivovať a posilňovať záujmy žiakov o odborné a technické vzdelávanie.

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.