Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

V októbri 2012 sa prof. h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. a Ing. Roman Ružarovský, PhD. zúčastnili „World Congress on Engineering and Computer Science 2012“, ktorá sa konala v San Franciscu.

konferencia