Prejsť na obsah
Výskum

Názov laboratória: Laboratórium integrácie informačných a riadiacich systémov
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Ústav: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Kontaktná osoba: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Kontakt: +421918646061
e-mail: pavol.tanuska@stuba.sk
Kontaktná osoba: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Kontakt: +421 906 068 415, 415
e-mail: michal.kebisek@stuba.sk

 

Charakteristika laboratória:

Laboratórium tvorí integrovaný informačný systém podnikovej úrovne riadenia, vrátane potrebného hardvérového vybavenia. Jadro tvoria systémy pre plánovanie a riadenie výroby, správu dokumentov, nástroje pre Business Intelligence, získavanie znalostí, proces mining, simulátor procesov a obslužných procesov a logistických systémov s možnosťou ich optimalizácie. Súčasťou je aj implementácia vzájomnej spolupráce a prepojenia jednotlivých modulov laboratória. Laboratórium vytvára priestor pre výskum a vývoj v oblasti integrácie informačných a riadiacich systémov.

 

Fotografie: