Prejsť na obsah
Výskum

PRODEKAN PRE VEDU A VÝSKUM

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

  • vedeckovýskumná činnosť 
  • kvalifikačný rast akademikov

Kontaktná adresa:

MTF STU Paulínska 16
917 24 Trnava
mob. : +421 906 068 126
tel. : +421 918 646 050
fax : +421 906 068 299

cambal