Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium automatizačnej techniky
Materiálovotechnologická fakulta
Katedra/ústav:     Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Kontaktná osoba: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Kontakt:              0918 646 061, 0906 068 720
e-mail:                 pavol.tanuska@stuba.sk


Charakteristika:

Laboratórium je primárne určené na výskum v oblasti návrhu riadiacich systémov a algoritmov riadenia pre procesnú a diskrétnu automatizáciu s využitím moderných technologických prostriedkov. Svojím vybavením však slúži aj na výskum v oblasti optimalizácie a vizualizácie procesov riadenia napríklad v skladových systémoch a v doprave. V neposlednej rade je výskum smerovaný aj na využitie inteligentných metód riadenia v oblasti automatizácie budov a riadenia s PLC.