Prejsť na obsah
O fakulte

Prejaviť úctu osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o odhaľovanie zákonitostí tohto sveta, nie je nikdy neskoro. Umeleckým stvárnením reliéfov výrazných postáv vedy a techniky si Materiálovotechnologická fakulta STU pripomína vzdelancov našej nedávnej i dávnejšej minulosti. Autorkou prác je študentka VŠMU v Bratislave Katarína Žgančíková.

Ľudovít SCHLESIGER   (1864 – 1933) – matematik

Michal URSÍNY   (1865 – 1933) – staviteľ

Jur HRONEC  (1881 – 1959) – prvý rektor STU

Aurel STODOLA  (1859 – 1942) – zakladateľ teórie parných a plynových turbín

Jozef ČABELKA   (1910 – 1987) – mikrometalurg a expert na zváranie

Samuel MIKOVÍNI   (1700 – 1750) – tvorca ochranných hrádzí popri Dunaja a Váhu

Kristán DOPPLER  (1803 – 1853) – riešiteľ zmien cyklov deklinácie zemského magnetického poľa

Ivan HRIVŇÁK  – akademik v oblasti materiálových vied, kandidát na Nobelovu cenu

Mikovini stodola hronec Doppler Cabelka Hrivnak