Prejsť na obsah
O fakulte

Prof. Ing. Michal Ursíny

staviteľ   

*  17. 7. 1865 v Nedozor na Slovensku

†  19. 9. 1933 v Brne

 

Bol profesorom brnenskej českej techniky a členom Šafárikovej učennnej  spoločnosti v Bratislave. Bol členom Národnej rady československej, čestným občanom Hranic, Jevíčka a Kopřivnice.

Vzdelanie:

Maďarská reálka v Kremnici (maturita 1885),
Česká vysoká škola technická v Prahe (odbor stavebné inžinierstvo)

Dielo:

V Záhrebe projektoval mestskú plynáreň a elektráreň,  bol redaktorom Ottova slovníku naučného pre technickú časť, s prof. Velflíkom napísal Stavitelství mostní.

Zamestnanie:

Česká vysoká škola technická v Prahe - asistent stavebnej mechaniky,
1893-1894 Pražské akciové strojírny - konštruktér,
Kráľovské mesto Záhreb - inžinier (od r. 1895),
1897-1898 Kráľovská zemská stavitelská škola v Záhrebe - externý profesor staviteľstva
1900-1933 Česká vysoká škola technická v Brne - mimoriadny a od r. 1902 riadny profesor stavebnej mechaniky a náuky o pružnosti a pevnosti,
rektor v rokoch 1902-1903 a 1924-1925,
dekan odboru strojného a elektrotechnického inžinierstva v r. 1900-1901,
dekan odboru kultúrneho inžinierstva v r. 1908-1909 a 1919-1920,
dekan odboru stavebného inžinierstva v r. 1914-1915  

dekan odboru inžinierskeho staviteľstva a zememeračského inžinierstva v r. 1923-1924

 

Zdroj: (www.encyklopedie.brna.cz)